První zkušenost s laser-balonovým endoskopickým katétrem v léčbě pacientů s paroxysmální fibrilací síní


Initial experience using a laser-balloon endoscopic catheter for the treatment of patients with paroxysmal atrial fibrillation

Background:
During catheter ablation of atrial fibrillation (AF), placing contiguous point ablation lesions to electrically-isolate the pulmonary veins (PV) can be technically challenging. A novel balloon catheter (Endoscopic Ablation System – EAS; Cardiofocus, Inc.) which utilizes a miniature endoscope for real-time visualization during ablation has been developed. This system employs arcs of light-energy that are adjustable (rotating, advancing, retracting) independent of the balloon to direct energy to the pulmonary veins PV-left atrium(LA) region. This report details the first clinical long-term follow-up results from a prospective multicentric trial in patients from our center.

Methods:
22 patients with a history of symptomatic drug-resistant paroxysmal AF were studied: Sex: M/F = 19/3; Age 53 ± 8 years (29–73); AF duration: 7.0 ± 3.0 years (1–14); LA diameter: 42 ± 4 mm (33–49); left ventricular ejection fraction (LVEF) 68 ± 4% (45–77). A single treatment consisting of isolation of the PV ostia was delivered using the EAS. There were no exclusion criteria related to morphology/number of PVs

Results:
During long-term follow-up 17.1 ± 6.6 months (7–27) AF free endpoint was achieved in 19 (86.3%) patients, of whom 7 (33 %) patients needed adjunctive betablocker and/or propafenon. Three patients (13.6 %) experienced AF despite antiarrhythmic therapy, the procedure was successfully repeated in one patient. During 6 to 12 moths follow-up visits, a computed tomography revealed only mild stenosis 26.4 ± 4,4 % (20–37) in 16 % of PVs. Two adverse events were documented: transient ischemic attack, and pseudoaneurysm of a right femoral artery solved by a percutaneous glue-tissue application. The time of procedure + fluoroscopy significantly decreased during a learning curve.

Conclusion:
This initial clinical-feasibility study suggests that a single treatment with the EAS of paroxysmal AF appears safe and efficacious.

Key words:
paroxysmal atrial fibrillation, catheter ablation, transseptal puncture, pulmonary vein isolation, light-energy laser arc.


Autoři: J. Škoda 1;  P. Neužil 1;  V. Y. Reddy 2;  J. Petrů 1;  L. Šedivá 1;  M. Táborský 1;  A. Raviele 3;  S. Ernst 4;  K. H. Kuck 4;  A. Natale 5
Působiště autorů: Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 1;  Massachusetts General Hospital, Boston, USA 2;  Umberto Hospital, Venice, Itálie 3;  St. Georg Hospital, Hamburg, Německo 4;  Cleveland Foundation Hospital, Cleveland, USA 5
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(10): 618-623
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Úvod:
Během katétrizační ablace fibrilace síní (FiS) je často obtížné v levé síni dosáhnout kompletních lézí bodovými aplikacemi radiofrekvenčního proudu a dosáhnout tak elektrické izolace plicních žil (PŽ). Nový balonový ablační katétr (Endoscopic Ablation System – EAS; Cardiofocus, Inc., Marlborough, MA, USA) využívá laserové energie a reálné vizualizace polohy katétru miniaturním endoskopem. Aplikaci laserové energie je navíc možno cíleně směřovat do oblasti ústí PŽ (rotace, posun vpřed a vzad) nezávisle na pozici balonového katétru. V našem sdělení referujeme dlouhodobé výsledky našeho centra v rámci první klinické prospektivní multicentrické studie u pacientů s paroxysmální formou FiS.

Metoda:
22 pacientů se symptomatickou farmakorezistentní paroxysmální FiS, 3 ženy, věk 53 ± 8 (29–73); trvání FiS 7,0 ± 3 roky (1–14); průměr levé síně 42 ± 4 mm (33–49); EF LK 68 ± 4% (45–77). S využitím EAS byla izolována ostia PŽ během jediné procedury. Vůči počtu a morfologii PŽ nebyla uplatněna vylučovací kritéria.

Výsledky:
Po dobu sledování 17,1 ± 6,6 (7–27) měsíců bylo dosaženo eliminace FiS u 19 pacientů (86,3 %), z nichž u 7 (33 %) byl ponechán v léčbě betablokátor a/nebo propafenon. U tří pacientů (13,6 %) byla dokumentována recidiva FiS přes antiarytmickou léčbu, u jednoho pacienta byla ablace úspěšně opakována. Dle 6–12 měsíčních CT kontrol bylo pouze 16 % PŽ nevýznamně zúženo: 26.4 ± 4,4% (20–37), 1x byla zaznamenána transientní ischemická ataka a 1x pseudoaneurysma a. femoralis l.dx. vyřešené perkutánně tkáňovým lepidlem. Procedurální i fluoroskopické časy signifikantně klesaly během učební křivky.

Závěr:
Tato ověřovací klinická studie prokázala bezpečnost a efektivitu katétrizační ablace paroxysmální fibrilace síní s využitím laserového balonového katétru.

Klíčová slova:
paroxysmální fibrilace síní, katétrizační ablace, transseptální punkce, izolace plicní žil, nízkoenergetický laserový oblouk.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 10

2007 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se