Analýza životního stylu seniorů žijících v domácím prostředí se zaměřením na stravovací návyky


Analysis of the lifestyle of seniors living at home focused on dietary habits

Background:
Studies demonstrate that reducing lifestyle risk factors even in older age presents health advantages. The elderly population is heterogeneous and while some studies describe inadequate diet, others evaluate the diet of seniors living at home as reasonably good. The aim of the present study is to evaluate the dietary habits and lifestyle of self-sufficient seniors living at home.

Methods and results:
Using a questionnaire we recorded and subsequently evaluated the dietary habits and lifestyles of 103 randomly selected individuals, 39 males and 64 females, aged 65–91 years living in Prague (54) and in smaller cities (49). Selection criteria met by addressing the subjects through the normal public channels was living outside an institution and a certain level of self-sufficiency. A level of P < 0.05 was regarded as statistically significant when comparing groups of respondents. Fifty seven percent of respondents had BMI 25 or higher. The weekly frequency of fruit and vegetable consumption was 12.8, milk and dairy products 10.1, dark bread and pastries 6.2, meat 4.6 and white bread and pastries 4.6. The daily fluid intake of a third of respondents was lower than the recommended minimum of 2 litres. Forty (38.8 %) persons took vitamin and/or mineral supplements. Fifty seven respondents performed some physical activity at least 3 times a week. The dietary habits of women, of respondents convinced that they live healthily and of non-smokers (81 respondents) were better. Habits, lack of money, health problems and ignorance were perceived as obstacles to a healthier diet. With few exceptions, a diagnosed disease has been the motivation for past, mostly positive changes.

Conclusions:
The overweight prevalence in seniors is comparable to its prevalence in the general Czech population. The diet of seniors is not worse than that of population at large, and the lack of physical activity is an equally alarming issue as it is in the whole population. Finding that the incentive for change of diet was an illness and not its prevention suggests that it is necessary to seek suitable approaches how to motivate the population towards lifestyle change.

Key words:
dietary habits, nutrition, lifestyle, seniors.


Autoři: E. Kudlová;  A. Slámová
Působiště autorů: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK v Praze ;  Přednosta: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(8): 439-442
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Východisko:
Studie ukazují, že i snížení rizikových faktorů až ve stáří poskytuje ještě zdravotní výhody. Populace seniorů je heterogenní, a zatímco některé studie popisují neadekvátní stravování, jiné hodnotí stravování seniorů žijících doma celkem kladně. Cílem této studie bylo vyhodnocení stravovacích návyků a životního stylu soběstačných seniorů žijících v domácím prostředí.

Metody a výsledky:
S použitím dotazníku jsme v průběhu interview zaznamenali a poté vyhodnotili stravovací návyky a životní styl 103 náhodně vybraných osob, 39 mužů a 64 žen, ve věku 65–91 let žijících v Praze (54) a v menších městech (49). Kriterii výběru splněnými oslovením na veřejném prostranství byl život mimo instituci a určitá soběstačnost respondentů. Při porovnávání skupin respondentů bylo za statisticky významný rozdíl považováno p<0,05. Celkem 57 % respondentů mělo BMI 25 nebo více. Týdenní frekvence konzumace zeleniny a ovoce byla 12,8, mléka a mléčných výrobků 10,1, tmavého chleba a pečiva 6,2, masa 4,6 a bílého pečiva 4,6. Denní příjem tekutin třetiny respondentů byl nižší než doporučované minimum 2 litry. 40 (38,8 %) osob užívalo vitaminové a/nebo minerálové doplňky. Padesát sedm respondentů vykonávalo nějakou pohybovou aktivitu alespoň 3 krát týdně.

Stravovací návyky byly lepší u žen, u osob přesvědčených, že žijí zdravě a u nekuřáků (81 respondentů). Zvyky, nedostatek peněz, zdravotní obtíže a neznalost byly vnímány jako překážka zdravějšího stravování. Příčinou, v převažující většině kladných, změn ve stravování v minulosti bylo, až na výjimky, zjištěné onemocnění.

Závěry:
Výskyt nadměrné hmotnosti u seniorů je srovnatelný s jejím výskytem v České populaci. Stravování seniorů není horší než stravování populace a stejně jako u celé populace alarmujícím problémem je závažný nedostatek pohybu. Zjištění, že motivací ke změně stravování bylo až onemocnění a nikoliv jeho prevence naznačuje, že je potřebné hledat vhodný přístup jak populaci účinně motivovat ke změně životního stylu.

Klíčová slova:
stravovací návyky, výživa, životní styl, senioři.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2006 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se