Podíl kouření na mortalitě v České republice v roce 2002


Smoking attributable mortality in the Czech Republic in 2002

Objectives:
To estimate smoking-attributable mortality (SAM) in the Czech Republic in 2002 and compare this estimate with the estimates from earlier years.

Method:
For computation of smoking-attributable fractions we used data from the US Cancer Prevention Study II and those on smoking prevalence from a large national population survey carried out in 2002. Smoking- attributable mortality was calculated using Czech mortality statistic and the SAFs.

Results:
In 2002, 20,827 (95% CI 18,851–21,981) deaths were attributable to tobacco use (14,800 in males and 6,027 in females). The deaths caused by smoking represent 19 % of total mortality in the country in 2002 (27 % of mortality in males and 11 % in females). Earlier available estimates were made by Peto and Lopez for the years 1995 (22,300 deaths attributable to smoking) and 2000 (17,790 deaths). The Current estimate is quite close to the latter estimate of Peto and Lopez, the difference is due to lower SAM for women (3,653 deaths compared to figure from the current study).

Conclusions:
The stable and relatively high smoking-attributable mortality reflects the high prevalence rates for smoking and shows non-significant variation in the last decade (slight decrease in males and increase for females). The government should adopt a substantially more effective anti-smoking policy inducing on increase in tobacco taxes in order to reduce smoking prevalence and thereby eventually save lives and reduce costs in health care.

Key words:
mortality, smoking, Czech Republic


Autoři: H. Sovinová 1;  L. Csémy 2;  B. Procházka 1;  S. Kottnauerová 3
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha, ředitel MUDr. J. Volf, PhD. 1;  Psychiatrické centrum, Praha, vedoucí prof. MUDR. Hóschl, DrSc. 2;  Všeobecná zdravotní pojišťovna, Praha 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(2): 100-104
Kategorie: Pro obor všeobecného lékařství

Souhrn

Cíle:
Cílem práce je kvantifikovat podíl kouření na úmrtnosti v České republice v roce 2002 a porovnat tento odhad s odhady provedenými v dřívějších letech.

Metody:
Pro výpočet podílů přiřaditelných kouření jsme použili relativní rizika z americké studie Cancer Prevention Study II a odhady prevalence kouření z celonárodní studie provedené v roce 2002. Základem pro výpočet byla data o úmrtnosti podle podrobného seznamu příčin smrti v ČR za rok 2002.

Výsledky:
V roce 2002 bylo v ČR 20 827 (95% CI 18 851-21 981), které je možné připsat vlivu kouření (14 800 u mužů a 6027 u žen). Úmrtí zaviněná kouřením představují 19 % celkové úmrtnosti země v roce 2002 (27% mortalita mužů a 11% mortalita žen). Dřívější odhady publikovali Peto Lopez pro rok 1995 (22 300 úmrtí způsobená kouřením) a rok 2000 (17 790 úmrtí). Odhad pro rok 2002 se kryje s odhadem Peto a Lopeze pro rok 2000. Rozdíl je působen nižším odhadem úmrtí u žen (3653 pro rok 2000 oproti 6027 pro rok 2002).

Závěry:
Relativně vysoká míra mortality související s kouřením je výsledkem vysoké prevalence kuřáctví a insignifikantní fluktuace kuřáckých zvyklostí dospělé populace během posledních let (mírný pokles u mužů a nárůst u žen). Pouze efektivní politika omezující kuřáctví by mohla přispět ke snížení úmrtnosti a úspoře výdajů spojených s léčbou nemocí vyvolaných kouřením.

Klíčová slova:
úmrtnost - kouření - Česká republika.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×