Prevalence a vývojové trendy v preskripci léčiv potenciálně nevhodných ve stáří v České Republice


Prevalence and longitudinal trends in prescription of potentially inappropriate medications for the elderly in the Czech Republic

The article deals with an evaluation of the prevalence and trends in prescribing potentially inappropriate medications for Czech senior citizens in out-patient care. It uses the newly revised and, in the Czech Republic, to date less known Beers’s criteria 2003 (10), listing medications potentially inappropriate for the elderly based on pharmacological and pharmacoepidemiological studies. Prescription of these medications in the elderly should be low, but previous studies have documented their frequent use in several European countries, including the Czech Republic (7). The most extensive sample has ever been analyzed in the Czech conditions - the dataset of 1 776 119 drugs dispensed on medical prescription to the over 65s insured through the ·koda Employee Insurance Company, Mladá Boleslav, Czech Republic, during the period January 1997 – December 2001.

The analysis documented frequent use of potentially inappropriate medications, in 40 % of out-patient seniors in 1997 and in 30 % in 2001. When only “highly risky” medications were considered, the prevalence reached was also high – 34 % in 1997, with only mild longitudinal decline over time – 26% in 2001. Among inappropriate medication users, females and “older” seniors (75 – 84 years old) were particularly identified. In the period studied, long-acting benzodiazepines and nitrofurantoin (11 % and 6 % in 1997, respectively) were the most frequently dispensed medications, with a nearly unchanged prevalence over time. The use of ergot mesyloid, indomethacin and short-acting nifedipin decreased; use of doxazosin, ticlopidin, and short-acting oxybutinin increased.

Key words:
geriatrics, potentially inappropriate medications in the aged, prevalence and trends, Beers´s criteria


Autoři: J. Vinšová 1;  D. Fialová 1,2;  E. Topinková 2;  J. Vlček 1;  M. Wawruch 3;  Z. Vitásek 4
Působiště autorů: Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Vedoucí: Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 1;  Geriatrická klinika, 1. Lékařská fakulta UK v Praze, Přednostka: Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 2;  Farmakologický ústav Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenská republika, Přednostka: Doc. MUDr. Viera Kristová, CSc. 3;  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Mladá Boleslav, Ředitelka: Ing. Darina Ulmanová 4
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(12): 722-728
Kategorie: Terapie

Souhrn

Práce se zabývá hodnocením prevalence a trendů preskripce potenciálně nevhodných léčiv u českých seniorů v ambulantní péči. Využívá nově revidovaných a v České Republice dosud málo známých Beersových kritérií z roku 2003 (10), která uvádějí léčiva potenciálně nevhodná ve stáří, jejichž nevhodnost je stanovena na základě farmakologických a farmakoepidemiologických studií. Preskripce léčiv potenciálně nevhodných ve stáří by u seniorů měla být nízká, předchozí studie však prokázaly jejich časté užití u starých pacientů v některých evropských zemích, včetně České republiky (7). Výzkum byl proveden na dosud nejrozsáhlejším souboru seniorů, který byl k podobné analýze v našich podmínkách použit - databázi léčivých přípravků vydaných na lékařský předpis pojištěncům Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, Mladá Boleslav v období leden 1997 - prosinec 2001 (databáze 1 776 119 léčivých přípravků).

V analýze jsme zjistili, že v roce 1997 užívalo potenciálně nevhodná léčiva 40 % ambulantních seniorů a v roce 2001 30 %. Při zhodnocení pouze vysoce rizikových léčiv jsme stanovili obdobně vysokou prevalenci - 34 % v roce 1997 s mírným poklesem v čase na 26 % v roce 2001. K uživatelům potenciálně nevhodných léčiv patřily převážně ženy a senioři ve starší věkové kategorii 75-84 let. Ve sledovaném období užívalo nejvíce pacientů benzodiazepiny s dlouhým poločasem a nitrofurantoin - 10 % a 6 % v roce 1997, s téměř neměnnou prevalencí v čase. Během sledovaného období se snížilo užití námelových alkaloidů, indometacinu a neretardovaného nifedipinu; vzrostlo užití doxazosinu, ticlopidinu a neretardovaného oxybutyninu.

Klíčová slova:
geriatrie, léčiva potenciálně nevhodná ve stáří, prevalence a trendy, Beersova kritéria


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2006 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se