Rozbor výskytu profesionálních nádorových onemocnění hlášených v České republice v letech 1991–2004


Analysis of the occurrence of professionlinked tumor diseases reported in the Czech Republic in the years 1991–2004

In the years 1991–2004 there have been reported in the Czech Republic 868 cases of profession-linked tumor disease representing 2.4% of all occupational diseases over that period. The greatest number of cases has been found in the year 1991 – a total of 100 cases representing 0.21% of the overall number of tumor diseases in the Czech Republic reported to the oncological registry. The least number of cases of profession-linked tumor disease has been acknowledged in the year 2004, 26 cases in all. While the absolute number of profession linked malignant neoplasms reported in the Czech Republic in 2002 was lower by 51% cases than in the year 1991, the number of all malignant neoplasms reported to the oncological registry in 2002 (64,525 tumors) was higher by 17,212 cases (by 36.4%) than in the year 1991. The same trend was noted also in the incidence of tumor diseases.

The greatest number of profession-linked tumor diseases was reported in the Central Bohemian Region (61.5% of cases). The cause of profession-linked tumors was ionizing radiation (81.7% of cases), asbestos (10.8% of cases) and chemical substances (7.5% of cases). Profession-linked tumors reported in the Czech Republic over the years 1991 through 2004 have been analyzed by gender, diagnosis, branch of economic activity, profession, age, and duration of exposure. In the conclusion there have been analyzed the causes of the falling trend in the numbers of reported profession-linked diseases.

Key words:
malignant tumors – occupational disease – noxae – profession – age – exposure.


Autoři: Z. Fenclová 1,2;  Z. Šmerhovský 2;  P. Urban 1;  D. Pelclová 1;  B. Dlouhá 2
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN, Praha přednostka doc. MUDr. D. Pelclová, CSc. 1;  Centrum pracovního lékařství, SZÚ, Praha vedoucí prof. MUDr. M. Cikrt, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(1): 19-24
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

V letech 1991–2004 bylo v České republice hlášeno celkem 868 profesionálních nádorových onemocnění, což představovalo 2,4 % všech nemocí z povolání hlášených v tomto období. Nejvíce případů bylo zjištěno v roce 1991 – celkem 100 případů, což odpovídalo 0,21 % z celkového počtu nádorových onemocnění v České republice hlášených do onkologického registru. Nejméně profesionálních nádorových onemocnění bylo uznáno v roce 2004, celkem 26 případů. Zatímco absolutní počet profesionálních zhoubných novotvarů hlášených v České republice v roce 2002 byl o 51 % případů nižší než v roce 1991, počet všech zhoubných novotvarů hlášených do onkologického registru v roce 2002 (64 525 tumorů) byl o 17 212 případů (o 36,4 %) vyšší než v roce 1991. Stejný trend byl zaznamenán i u incidence nádorových onemocnění.

Nejvíce profesionálních nádorových onemocnění bylo hlášeno ze Středočeského kraje (61,5 % případů). Vyvolavatelem profesionálních nádorů bylo ionizující záření (81,7 % případů), azbest (10,8 % případů) a chemické látky (7,5 % případů). Profesionální tumory hlášené v České republice v letech 1991–2004 jsou v článku dále analyzovány podle pohlaví, diagnóz, odvětví ekonomických činností, profesí, věku a délky expozice. V závěru jsou rozebrány příčiny klesajícího trendu v počtu hlášených profesionálních nádorových onemocnění.

Klíčová slova:
zhoubné nádory – nemoce z povolání – noxy – profese – věk – expozice.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×