Bola príčinou akútneho zlyhania pečene u 64-ročného muža fytoterapia?


Was phytotherapy the cause of acute failure liver in a 64-year male?

Acute failure of the liver is a rare and exceptionally serious pathological state. It frequently affects healthy individuals and is most often fatal. In the present paper attention is drawn to a hitherto less noticed group of hepatotoxic substances – herbal products, which in view of their unrestricted availability and insufficient information among the lay as well as the professional public, present a potentially great health risk. Presented is a case report of a patient – an alternative medicine healer in whom fatal acute hepatic failure was most probably caused namely by herbal products.

Key words:
acute failure liver – venous occlusive liver disease – pyrolizidine alkaloids – herbal products – alternative medicine.


Autoři: K. Trejbal;  P. Jarčuška;  B. Bodnárová;  P. Moščovič
Působiště autorů: I. interná klinika, FN Louisa Pasteura, Košice prednostka kliniky prof. MUDr. I. Lazúrová, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(1): 25-28
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Akútne zlyhanie pečene je zriedkavý, ale mimoriadne závažný chorobný stav. Často postihuje zdravých jedincov a väčšinou končí fatálne. V našej práci sa zameriavame na dosiaľ menej povšimnutú skupinu hepatotoxických látok – fytopreparáty, ktoré však vzhľadom na voľnú dostupnosť a slabú informovanosť laickej i odbornej verejnosti predstavujú potenciálne značné zdravotné riziko. Uvádzame kazuistiku pacienta – liečiteľa alternatívnej medicíny, u ktorého bolo fatálne akútne zlyhanie pečene spôsobené pravdepodobne práve fytopreparátmi.

Kľúčové slová:
akútne zlyhanie pečene – venookluzívna choroba pečene – pyrolizidínové alkaloidy – fytopreparáty – alternatívna medicína.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se