Nádory slinivky břišní I. Potenciální rizikové faktory


Tumors of the pancreas I.

Carcinoma of the pancreas ranks among the tumors having the worst prognosis. Ninety-five percent of all tumors of the pancreas originate in its exocrine part. Present-day diagnostic options facilitate more rapid and exact diagnosis by more gentle methods, nevertheless, the median of survival upon diagnosis still remains less than six months. Therapeutic options remain the same as fifty years ago – basically, in question is palliative treatment. The Czech Republic ranks among the countries having the highest incidence of this tumor. Only a few risk factors have been identified as being assiciated with carcinoma of the pancreas, of which genetic predisposion is probably the most significant. Of the exogenic factors the only reliably determined is the smoking habit with a significant dose-effect relationship. Protective factors are very uncertain, perhaps adequate consumption of fruit and vegetables.

Key words:
carcinoma of the pancreas – incidence – mortality – risk factors.


Autoři: I. Holcátová;  A. Slámová
Působiště autorů: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. V. Bencko, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(1): 4-7
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Karcinom slinivky břišní patří k nádorům s nejhorší prognózou. 95 % všech nádorů slinivky břišní vychází z její exokrinní části. Dnešní diagnostické možnosti umožňují stanovit diagnózu rychleji a přesněji, šetrnějšími metodami, nicméně medián přežívání po stanovení diagnózy je stále méně než 6 měsíců. Možnosti léčby jsou dnes stejné jako před padesáti lety – v podstatě se jedná o paliativní léčbu. Česká republika patří ke státům s nejvyšší incidencí tohoto nádoru. Pouze několik rizikových faktorů bylo identifikováno ve spojení s karcinomem slinivky břišní, z nich nejvýznamnější je pravděpodobně genetická dispozice. Z exogenních rizikových faktorů jako jediný spolehlivě prokázaný zde figuruje kouření s významným efektem dávka – účinek. Protektivní faktory jsou velmi nejisté, snad dostatečná konzumace zeleniny a ovoce.

Klíčová slova:
karcinom slinivky břišní – incidence – mortalita – rizikové faktory.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×