Současné poznatky o klinických účincích perindoprilu; literární přehled


Current opinion on perindopril clinical efficacy: a review

Perindopril is a long-acting, once-daily lipophilic angiotensin-converting enzyme inhibitor with high tissue angiotensin-converting enzyme affinity, lowering angiotensin II and potentiating bradykinin. Its efficacy, safety and tolerability are well established in the treatment of hypertension and heart failure. Recent studies in patients with hypertension and coronary artery disease and experimental animal studies have suggested that perindopril may have benefits beyond blood pressure reduction alone. Treatment with perindopril reduces and prevents cardiovascular diseases, whether hypertensive or not, reduces central aortic stiffness and central pulse pressure, and can improve arterial elasticity and hence risk of cardiovascular complications even in normotensive diabetics. Perindopril could improve cardiac function of failing heart through directly enhancing the contractility of single cardiomyocyte. In addition to its other benefical effects, such as improved endothelial function and decreased inflammation, these hemodynamic effects of perindopril may contribute to the decrease in cardiovascular events in several epidemiological studies. The blood pressure reduction by an early ACE inhibition is associated with an improvement of renal function. Antihypertensive therapy has been shown to reduce the incidence or recurrence of stroke, probably preventing vascular dementia. Recent animal studies suggested that the combination treatment with interferon-beta and perindopril may be an effective strategy for anti-liver fibrosis therapy and chemoprevention against hepatocellular carcinoma.

Key words:
angiotensin-converting enzyme inhibitor – perindopril – hypertension – ischaemic heart disease – diabetes mellitus – stroke – vascular dementia – nephropathy – liver fibrosis – hepatocellular carcinoma – EUROPA – PERTINENT – PERSUADE – PROGRESS – REASON.


Autoři: R. Honzák
Působiště autorů: Psychiatrická katedra IPVZ, vedoucí prof. MUDr. K. Chromý, CSc. ;  Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha přednosta MUDr. B. Seifert ;  Psychiatrická ambulance IKEM, Praha ředitel prof. ing. R. Poledne, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(9): 508-512
Kategorie: Terapie

Souhrn

Perindopril je dlouhodobě působící inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu podávaný v jedné denní dávce. Je výrazně lipofilní, má vysokou tkáňovou afinitu k tomuto enzymu, snižuje koncentrace angiotenzinu II a potencuje účinky bradykininu. Patří ke standardně zavedeným lékům pro nemocné s hypertenzí a se srdečním selháváním. Recentní studie provedené u nemocných s hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční, stejně jako experimentální studie na zvířatech, ukázaly, že perindopril má další příznivé účinky přesahující pouze účinky antihypertenzivní. Léčba perindoprilem zlepšuje stav ischemické choroby srdeční bez ohledu na to, má-li pacient hypertenzi, nebo ne. Perindopril zlepšuje elasticitu aortální stěny, snižuje centrální pulzní tlak a zlepšuje také elasticitu cévních stěn u diabetiků, a to i u pacientů normotenzních. Perindopril zlepšuje funkční stav myokardu při srdečním selhávání pravděpodobně přímým působením na kardiomyocyty, v nichž ovlivňuje vstup kalcia do buňky. Vedle dalších příznivých účinků, mezi něž patří zlepšení funkcí endotelu a protizánětlivé působení, jsou uvedené hemodynamické vlivy nesporně příčinou poklesu kardiovaskulárních příhod konstatovanému v řadě epidemiologických studií. Včasné snížení krevního tlaku zabraňuje zhoršení renálních funkcí. Antihypertenzivní léčba je prevencí cévních mozkových příhod, a tím i prevencí vaskulární demence. Recentní experimentální studie na zvířatech naznačují, že kombinace perindoprilu a interferonu beta se může stát účinným terapeutickým prostředkem při léčbě jaterní fibrózy a chemoterapeutickou prevencí hepatocelulárního karcinomu.

Klíčová slova:
angiotenzin-konvertující enzym – perindopril – hypertenze – ischemická choroba srdeční – diabetes mellitus – cévní mozková příhoda – vaskulární demence – nefropatie – jaterní fibróza – hepatocelulární karcinom – EUROPA – PERTINENT – PERSUADE – PROGRESS – REASON.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2005 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se