Laparoskopická bandáž žaludku v boji s obezitou


Laparoscopic bandaging of the stomach in the struggle against obesity

The incidence of obesity has gained epidemic proportions worldwide and has a broad socio-economic impact. In order to mobilize front line physicians referred to is the underrating of obesity by the lay public and the frequent overlooking of the obesity disease even within the framework of preventive medical care. Problems in the treatment of obesity come not only from insufficient information about the real potentials of treating obesity and of its serious consequences, but also due to the frequent failure of conservative procedures on a long-term basis. The multifactor etiology of the diseases with a significant genetic component leads to the necessity of an active approach to overweight already among front line physicians, as well as to long-term professional care of patients suffering higher degrees of obesity at Obesitological Centers. Dietological and psychological procedures of conservative treatment in combination with pharmacological therapy and physical activity are focused on influencing the positive energy balance of the diseases and on the attaining of a change in their lifestyle.

In light of the presented therapeutic problems there are pointed out the good results of minimally invasive surgical treatment of severe obesity. Laparoscopic bandaging of the stomach helps in long-term lowering of the intake of energy through a restrictive mechanism, and thus without any high risk helps significantly in combating obesity. Within the framework of surgical therapy of obesity there is pointed out the necessity of multidisciplinary collaboration and of the need to concentrate surgical therapy of obesity at specialized regional centers of bariatric surgery and obesitological centers.

Key words:
obesity – obesitological centers – surgical therapy of obesity – laparoscopic bandaginge of the stomach.


Autoři: M. Čierny 1;  D. Zeman 2;  H. Vlachová 1;  J. Ochmann 1
Působiště autorů: Úrazová nemocnice, Brno, ředitel prof. MUDr. M. Janeček, CSc. 1;  Obezitologické centrum II. interní kliniky LF MU, FN u sv. Anny Brno, přednosta doc. MUDr. M. Souček, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(9): 498-502
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Výskyt obezity nabývá celosvětově epidemických rozměrů a má rozsáhlý celospolečenský a ekonomický dopad. S cílem mobilizovat lékaře prvního kontaktu je poukazováno na podceňování otylosti laickou veřejností a na časté přehlížení onemocnění obezitou i v rámci odborné léčebně preventivní péče. Problémovost léčby obezity pramení nejenom v nedostatečné informovanosti populace o reálných možnostech léčby otylosti a o jejích závažných důsledcích, ale i v častém selhávání konzervativních postupů při dlouhodobém sledování.

Multifaktoriálně podmíněná etiologie onemocnění s významným dědičným podílem vede k nutnosti včasného aktivního přístupu k nadváze již v linii lékařů prvního kontaktu a k dlouhodobě odborné péči o pacienty s těžším stupněm obezity v obezitologických centrech. Dietologické a psychologické postupy konzervativní léčby v kombinaci s léčbou farmakologickou a s fyzickou aktivitou jsou zaměřeny na ovlivnění pozitivní energetické bilance postižených a na docílení změny jejich životního stylu.

Ve světle uvedených terapeutických problémů jsou zdůrazněny dobré výsledky minimálně invazivní chirurgické léčby těžké obezity. Laparoskopická bandáž žaludku pomáhá restrikčním mechanismem dlouhodobě snížit energetický příjem, a tak bez vysokého rizika výrazně pomáhá v boji s obezitou. V rámci chirurgické léčby obezity je poukázáno na nezbytnost multioborové spolupráce a současně na potřebu koncentrace operační léčby obezity na regionální specializovaná centra bariatrické chirurgie a obezitologická centra.

Klíčová slova:
obezita – obezitologické centrum – chirurgická léčba obezity – laparoskopická bandáž žaludku – centrum bariatrické chirurgie.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2005 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se