Praktický lékař očima svého pacienta Interpretace výsledků empirického šetření


The general practitioner in the eyes of his patient: Interpretation of the results of an empirical survey

Speaking at present of changes in the relation of the physician and the patient, in question is namely a shift from paternalism towards greater partnership. The Institute of Health Policy and Economics (IHPE) has carried out an empirical survey with the aim to reveal the patients’ view on their present relations with general practitioners. It has been found that present relations of the physician and the patient within the framework of primary health care in the Czech Republic can in no way be considered to be without any problems, and notwithstanding the favorable rating of satisfaction with selected aspect the patients are calling for a change. It has been confirmed that at present in the Czech Republic there still predominate paternalistic elements in relations between the physician and the patient in primary health care although the patient’s demands in this respect have shifted towards greater partnership. The results of this survey show that patients are refusing to be just a diagnosis for their physicians and seek to be a concrete person. The results of the survey point to that a description and a more detailed analysis of the factors acting on the relations of the physician and the patient are essential for understanding those relations, and are a challenge for future studies of the given problems.

Key words:
patient and physician relations – paternalism – autonomy – partnership.


Autoři: N. Křečková Tůmová
Působiště autorů: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy ředitel MUDr. P. Háva, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(7): 404-408
Kategorie: Pro obor všeobecného lékařství

Souhrn

Hovoří-li se v současnosti o změnách ve vztahu lékaře a pacienta, jde zejména o posun od paternalismu směrem k většímu partnerství. Institut zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE) realizoval empirické šetření s cílem zjistit pohled pacientů na jejich současný vztah s praktickými lékaři. Ukázalo se, že současný vztah lékaře a pacienta v rámci primární zdravotní péče nelze v České republice v žádném případě považovat za bezproblémový a že i přes poměrně příznivé hodnocení spokojenosti s vybranými aspekty volají pacienti po změně. Podařilo se potvrdit, že v současnosti v ČR stále převládají ve vztazích lékařů a pacientů v rámci primární zdravotní péče paternalistické prvky, a to i přesto, že nároky pacientů na tento vztah se posunuly směrem k většímu partnerství. Podle výsledků tohoto šetření pacienti odmítají být pro své lékaře nadále pouze diagnózou, ale chtějí být konkrétní osobou. Výsledky zmiňovaného výzkumu ukazují, že popis a podrobnější analýza faktorů působících na vztah lékaře a pacienta je pro větší porozumění tomuto vztahu nezbytná a je výzvou pro budoucí výzkumy dané problematiky.

Klíčová slova:
vztah lékaře a pacienta – paternalismus – autonomie – partnerství.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2005 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se