Vliv eradikace H. pylori na vznik refluxní choroby jícnu Randomizovaná dvojitě slepá studie


Effect of eradicating H. pylori on the appearance of esophageal reflux disease: Randomized double blind study

Background and aims:
Eradication of H. pylori may provoke gastroesophageal reflux disease (GERD) but many studies don’t support this hypothesis. The aim of our randomized, double blind study was to find out whether the eradication of the infection is a risk factor for the development of GERD.

Methods:
One hundred and twenty-six patients with functional dyspepsia participated at screening and 40 patients were randomized. All were infected by H. pylori. Twenty patients received the eradication treatment (omeprazol, amoxicillin and clarithromycin for 7 days) and 20 patients received placebo instead of antibiotics. The follow-up was 12 months. The main endpoint was the development of GERD defined as reflux esophagitis and/or typical reflux symptoms.

Results:
The follow-up was completed in 38 patients (19 in each group). De novo GERD was observed in 1 patient (in the placebo group). Dyspeptic symptoms significantly improved in 79% of patients in the eradication group and in 58% patients in the placebo group (p<0.05). Successful eradication was achieved in 89.5% of patients. We confirmed the reliability of stool antigen test for the detection of H. pylori. The Rwas false negative in 18% of patients.

Conclusions:
1. Keeping in mind the small number of randomized patients, we did not observe a higher risk of development of GERD following eradication of H. pylori infection. 2. The efficacy of eradication regimen with omeprazole + 2 antibiotics was very high. 3. Both the eradication and short – term course of acid suppressive therapy are effective for the treatment of functional dyspepsia. 4. RUT alone is not appropriate to make a diagnosis of H. pylori infection.

Key words:
Helicobacter pylori – gastroesophageal – reflux disease – eradication.


Autoři: J. Martínek 1;  J. Špičák 1;  M. Beneš 1;  M. Zavoral 2;  M. Lukáš 3;  V. Mandys 4;  P. Kocna 5;  J. Kykal 6
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha přednosta doc. MUDr. J. Špičák, CSc. 1;  II. interní oddělení ÚVN a Subkatedra gastroenterologie IPVZ, Praha přednosta doc. MUDr. M. Zavoral, PhD. 2;  Gastrocentrum, IV. interní klinika VFN, Praha přednosta doc. MUDr. A. Žák, DrSc. 3;  Ústav patologie III. LF UK a FN KV, Praha pfiednosta prof. MUDr. V. Mandys, DrSc. 4;  Ústav klinické biochemie VFN a I. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 5;  Interní oddělení Nemocnice Říčany primář MUDr. J. Kykal 6
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(3): 133-138
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Úvod a cíl:
Některé údaje považují eradikaci infekce Helicobacter pylori za rizikový faktor vzniku refluxní choroby jícnu (RCHJ), jiné údaje tuto možnost nepotvrzují. Cílem randomizované, dvojitě slepé studie bylo zjistit, zda eradikace infekce takové riziko představuje.

Metodika:
Z 126 vyšetřovaných pacientů bylo randomizováno 40 pacientů s funkční dyspepsií. Dvacet pacientů bylo randomizováno do skupiny eradikační a 20 pacientů do skupiny s placebem. Skupina eradikační byla léčena trojkombinací omeprazol, amoxicilin a klaritromycin po dobu 7 dní. Skupina s placebem byla léčena omeprazolem s placebem namísto antibiotik. Všichni pacienti byli sledováni po dobu 12 měsíců. Hlavním sledovaným bodem byl vznik RCHJ (refluxní ezofagitida a/nebo soustavná refluxní symptomatologie).

Výsledky:
Studii dokončilo 38 pacientů (19 v obou skupinách). Vznik RCHJ byl pozorován pouze u 1 pacientky ve skupině s placebem. Léčba vedla ke zlepšení dyspeptických příznaků u 79 % pacientů ve skupině eradikační a u 58 % pacientů ve skupině léčené omeprazolem (p<0,05). Úspěšné eradikace bylo dosaženo u 89,5 % pacientů ve skupině s antibiotiky. Potvrdili jsme spolehlivost detekce antigenu H. pylori ve stolici k detekci úspěšné eradikace. U pacientů s negativním rychlým ureázovým testem jsme pozorovali 18% falešnou negativitu.

Závěr:
1. S rezervou malého počtu zařazených pacientů jsme nepozorovali zvýšené riziko vzniku RCHJ po eradikaci infekce H. pylori u pacientů s funkční dyspepsií. 2. Účinnost eradikační trojkombinace byla téměř devadesátiprocentní. 3. Jak eradikace infekce, tak krátkodobá léčba omeprazolem vedla ke zmírnění nebo vymizení příznaků u více než poloviny pacientů. 4. Samotný rychlý ureázový test není vhodný k diagnostice infekce H. pylori vzhledem k vysokému riziku falešně negativních výsledků.

Klíčová slova:
Helicobakter pylori – refluxní choroba jícnu – eradikace.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.