Rehabilitace a psychoterapie pacientů s počínajícím a chronickým psychotickým onemocněním – komplexní péče v denním stacionáři Fokus


Rehabilitation and psychotherapy of patients suffering initial and chronic psychotic affections – Complex care at the day-patient community center “Fokus”

The objective of the present paper is to report on the seven-year on-going project support by international grants, in which the author participates actively. In question is a program of regular rehabilitation and psychotherapeutic sojourns for patients suffering psychosis, which is whollysingular not only in the Czech republic but also in all of Europe. The project “Circus Therapy” applying elements of art-, music-, drama- -therapy, physical exercise, and narrative therapy, is a component of complex care of the day-patient center (DPC) “Fokus”, Prague, and is focused indiscriminately on patients chronic psychotic disease as well as on patients suffering initial psychosis. Experience from the DPC “Fokus”, Prague, confirms the results of a number of studies and reports in the literature according to which complex care in DPCs improves compliance in patients, improves their adherence to pharmacotherapy, lowers the number of relapses and so even of repeated hospitalization, and as a result reduces a great percentage of costs for the treatment of such patients.

The author presents a review of the group of patients that have participated in the project “Circus Thearapy” within the years 1997 and 2004, arguing against the opinion that care in DPCs is not sufficiently professional from the point of view evidence-based medicine, and documents to the contrary that complex therapy of patients down with psychosis in DPCs is on a high professional level.

Key words:
psychosis – intermediary care – day-patient center – psychotherapeutically and socially oriented psychiatry – neurobiology – circus therapy – family therapy – geslalt therapy – pharmacotherapy


Autoři: M. Konečný
Působiště autorů: Fokus Praha, Komunitní centrum Břevnov – denní stacionář a ateliér ;  Extra-art
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(3): 159-164
Kategorie: Terapie

Souhrn

Cílem práce je referovat o sedm let probíhajícím projektu financovaném z mezinárodních grantů, kterého se autor aktivně účastní. Jde o program pravidelných rehabilitačních a psychoterapeutických pobytů pro nemocné s psychózou, který je svým zaměřením a celkovým pojetím zcela ojedinělý nejen v ČR, ale i v celé Evropě. Projekt tzv. „cirkus-terapie“, který využívá prvků arteterapie, muziko- a dramaterapie, pohybové a narativní terapie, je součástí komplexní péče denního stacionáře (DS) Fokusu Praha a je zaměřen bez rozdílu na nemocné s chronickým psychotickým onemocněním i na pacienty s počínající psychózou. Zkušenosti z DS Fokusu Praha potvrzují výsledky řady studií a literárních zpráv, podle nichž komplexní péče v DS zvyšuje compliance nemocných, zlepšuje jejich adherenci k farmakoterapii, snižuje počet relapsů, tím nutnost rehospitalizací, a v důsledku šetří vysoké procento nákladů na léčbu těchto nemocných. Autor podává přehled o skupině pacientů, kteří se účastnili projektu „cirkus-terapie“ mezi roky 1997 a 2004. Polemizuje s názorem, že péče v denních stacionářích není dostatečně profesionální z hlediska evidence based medicíny, a dokládá naopak, že komplexní léčba nemocných s psychózou v DS je na vysoké odborné úrovni.

Klíčová slova:
psychóza – intermediární péče – denní stacionář – psychoterapeuticky a sociálně orientovaná psychiatrie – neurobiologie – „cirkus-terapie“ – rodinná terapie – gestalt terapie – farmakoterapie.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se