Informovaná sebepéče jako nástroj podpory procesu standardizace ve zdravotnictví


Informed selfcare

Informed selfcare means positive attitude to life, to own body and soul. It includes prevention and health promotion, awareness of alarming signs and symptoms and an active involvement on diagnostics, treatment and rehabilitation. It is rational and it is based on the evidence and compatible with medical guidelines. The aim of the project is to develop an integrated methodology od health selfcare, understandable for patients and families, linked to existing practical guidelines.

There is currently no systematic support within the process of guideline development for standardized health education and information of patients. The bridge between guidelines and patient’s information is missing.

The authors of the project have identified key guidelines, where a patient structured information should be developed as a priority. The complex information on selfcare for web aplication will be created as well as pilot written materials.

Key words:
quality of care – selfcare – practical guidelines – general practitioner – internet.


Autoři: B. Seifert 1;  P. Struk 2;  V. Černý 3;  V. Hennawi 4;  P. Kubů 5;  A. Teflová 6;  J. Laňková 1;  C. Mucha 1;  J. Vojtíšková 1;  P. Zeman 1
Působiště autorů: Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha 1;  Institut mikroelektronických aplikací, s. r. o., Praha 2;  Nezávislý publicista, Praha 3;  MediMedia Information, spol. s r. o., Praha 4;  Státní zdravotní ústav, Praha 5;  Úřadovna WHO, Praha 6
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(3): 174-176
Kategorie: Pro obor všeobecného lékařství

Souhrn

Informovaná sebepéče je termín, uvedený do teorie řešiteli projektu, který vyjadřuje pozitivní odpovědný postoj a aktivity k vlastní osobě – v oblasti somatické i psychické, zahrnující ochranu a podporu zdraví, cílenou prevenci, obezřetnost k varovným známkám nemocí, aktivní podíl na včasné diagnostice, léčbě a rehabilitaci, který je racionální, vychází z aktuálních poznatků lékařské vědy a je kompatibilní s jejími doporučenými postupy. Cílem představovaného projektu je zpracování integrované metodiky zdravotní sebepéče, srozumitelné pro pacienty a jejich rodiny, účelně a přehledně uspořádané, s využitím nejnovějších poznatků, funkčně propojené s již existujícími relevantními nástroji zdravotní péče doporučené postupy ČLS JEP.

V současné fázi přípravy doporučených postupů zdravotní péče chybí segment, systematicky a fundovaně pokrývající zdravotní vzdělávání a informování laiků a dávající oporu a orientaci zdravotnickým profesionálům při edukaci pacientů. Chybí mosty mezi standardy v medicíně a informacemi pro laiky.

Řešitelé projektu identifikovali základní zdravotní problémy s opodstatněním k tvorbě postupů sebepéče, sledující tvorbu doporučených postupů, a to jak z oblasti preventivní, tak z oblasti klinické. V příštím roce by měl být dotvořen systém komplexní internetové informace k sebepéči s modelovou aplikací zpracovaných témat na registrované stránce www.sebepece.cz. Zároveň budou zpracovávány modelové tištěné materiály.

Klíčová slova:
kvalita zdravotní péče – sebepéče – doporučené postupy – praktický lékař – internet.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se