Kvalita života – vymezení pojmu a jeho význam pro medicínu a zdravotnictví


Quality of life – defining the concept and its significance for medicine and health care

A review is presented of the development of the concept „Quality of life“ and its grasping in the context of various disciplines. Emphasized is its interdisciplinary character while the greatest attention is devoted to psychological, sociological and medical interpretation. The authors conclude that the term „Quality of life“ has its objective as well as subjective aspects and has several domains. Each domain touches a different aspect of human existence, and their meaning for the overall quality of life differs in each individual. The objective aspect of quality of life can be equalled to living conditions among which there is the health of any given individual. The subjective aspect of quality of life is determined by the overall satisfaction with life, i.e. the cognitive (more or less rational) evaluation of one’s own life as well as the emotional experiencing of it. Studying the quality of life reflects the contemporary trend in the blending of the sociological and biomedicinal approaches to studying man. It has a practical impact in medicine and health care in the effort to change the approach to care of the ill patient as well as in the promotion and development of preventive endevors. Orientation on the quality of life means that medical personnel are interested not only in the clinical results of indicated therapies, but also in their influence on the everyday life of patients, i.e. on their partnership, sexual life, self-sufficiency, social contacts, ability to follow interests and hobbies, etc.

Key words:
quality of life – interdisciplinary approach – definition of quality of life – domains in the quality of life – health related quality of life – measuring the quality of life.


Autoři: H. Hnilicová 1;  V. Bencko 2
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 1. LF UK, Praha přednosta MUDr. F. Schneiberg 1;  Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. V. Bencko, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(11): 656-660
Kategorie: Biopsychosociální vztahy

Souhrn

Článek přináší přehled vývoje pojmu „kvalita života“ a jeho pojímání v kontextu různých vědních disciplín. Je kladen důraz na jeho interdisciplinární charakter, přičemž největší pozornost je věnována psychologickému, sociologickému a medicínskému pojetí. Autoři uzavírají, že termín „kvalita života“ má stránku objektivní a subjektivní a má několik domén. Jednotlivé domény se týkají různých stránek lidské existence a jejich význam pro celkovou kvalitu života se u různých jedinců liší. Objektivní stránku kvality života lze ztotožnit se životními podmínkami, kam patří také zdravotní stav daného jedince. Subjektivní stránka kvality života je určena celkovou spokojeností se životem, tj. kognitivním (více-méně racionálním) ohodnocení vlastního života a jeho emocionálním prožíváním. Studium kvality života odráží současný trend prolínaní společenskovědního a biomedicínského přístupu ke zkoumání člověka. V medicíně a ve zdravotnictví má svůj praktický dopad ve snaze o změnu přístupu k péči o nemocné i v podpoře a rozvíjení preventivních programů. Orientace na kvalitu života znamená, že zdravotníci se zajímají nejenom o klinické výsledky indikované terapie, ale zejména o její vliv na každodenní život pacientů, tj. na jejich partnerský a sexuální život, na jejich soběstačnost, sociální kontakty, schopnost věnovat se zájmům a koníčkům apod.

Klíčová slova:
kvalita života – interdisciplinární přístup – definice kvality života – domény kvality života – zdravím ovlivněná kvalita života – měření kvality života.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2005 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se