Funkční hodnocení seniorů v domácí péči


Functional assessment (ADL, IADL) of the elderly in home care

A significant indicator of an old person’s state of health is the level of his/her functional state which directly influences the extent of his/her self-sufficiency and independency. The evaluation of ADL and IADL is one of the most frequent functional assessments of seniors. In 2003, there has been conducted an investigation in 226 seniors over 65 years old – clients of home care agencies. One of the objectives of the research was the evaluation of their functional state which was implemented through an instrument for assessment MDS-HC. Seniors found the performing of physically demanding everyday activities and activities done outside their home as the most difficult. The differences in the influence of age and sex on the level of the functional state were not proved. There have been found statistically significant links between seniors’ decreased level of self-sufficiency (ADL, IADL) and their psychic state, the way of habitation, social isolation, the risk of falls, and the taking advantage of lay and professional care.

Key words:
elderly – home care – functional assessment – ADL – IADL – MDS-HC.


Autoři: D. Jarošová
Působiště autorů: Zdravotně sociální fakulta Ostravská univerzita vedoucí ústavu doc. PhDr. D. Jarošová, PhD. ;  Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(11): 647-650
Kategorie: Pro obor všeobecného lékařství

Souhrn

Důležitým ukazatelem zdraví starého člověka je úroveň jeho funkčního stavu, který přímo ovlivňuje míru jeho soběstačnosti a nezávislosti. Mezi nejčastější funkční posuzování seniorů patří hodnocení ADL a IADL. V roce 2003 proběhlo v Ostravě šetření u 226 seniorů starších 65 let – klientů agentur domácí péče. Jedním z dílčích cílů výzkumu bylo hodnocení funkčního stavu seniorů, které bylo realizováno hodnotícím nástrojem MDS-HC. Senioři měli největší problémy s vykonáváním fyzicky náročných všedních činností a činností realizovaných mimo jejich domov. Rozdíly vlivu věku a pohlaví na úroveň funkčního stavu nebyly prokázány. Byly nalezeny statisticky významné vztahy mezi sníženou úrovní soběstačnosti (ADL, IADL) seniorů a jejich psychickým stavem, způsobem bydlení, sociální izolací, rizikem pádů, spotřebou laické i odborné péče.

Klíčová slova:
senioři – domácí péče – funkční hodnocení – ADL – IADL – MDS-HC.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2005 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se