Vyšetřování Leidenské mutace(FVL - Leidenská mutace faktoru V) u žen v souvislostis užíváním kombinované hormonální kontracepce nebo hormonální substituční léčby


Screening for factor V. Leiden mutation in users ofcombinedoral contraceptives or hormone replacement therapy

Objective:
Andysis of the issue of screening for Factor V Leiden mutation (FVL) in users ofcombined ord contraceptives (COC) or hormone replacement therapy (HRT).Design: Review article.Methods: Review of published facts, andysis of possibilities to screen dl users or to test riskgroups in the current situation in the Czech RepublicConclusion: 1. Screening for FVL in dl COC or HRT users is not recommended mostly for economicd ressons. 2. Testing for FVL is indicated in women with apositive fanily history of thromboembolic disease and in obese women, if they consider COC or HRT despite our recommendation or in čase there is a medicd indication. 3. Deep venous thrombosis or pulmonary embolism are absolute contrándications of COC or HRT regardless of the presence ofFVL.

Key words:
combined ord contraceptives, hormone replacement therapy, thromboembolic disease, Factor V Leiden mutation, hereditary thrombophilias


Autoři: D. Cibula 1;  V. Unzeitig 2;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Iřaha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno přednosta prof. MUDr. P Ventruba, DrSc
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (7): 0
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Rozbor problematiky vyšetřování přítomnosti Leidenské mutace faktoru V (FVL)u uživatelek hormonální kontracepce (COC) či hormonální substituční léčby (HRT).Typ studie: Přehledový článek.Metodika: Kritické zhodnocení publikovaných dat, andýzamožnosti screeningového vyšetřeníavyšetření rizikových skupin v podmínkách CR.Závěry: 1. Screening FVL u všech uživatelek COC a HRT nelze doporučit především proekonomickou náročnost. 2. Vyšetření FVL je indikováno u žen s pozitivní rodinnou anamnézoutromboembolické nemoci (TEN) au obézních žen, pokud přes poučení o zvýšeném rizikutrombózy zvažují užívání COC či HRT nebo pokud je k užívání léčebná indikace. 3. Hlubokážilní trombózanebo plicní embolie jsou absolutní kontrándikací COC i HRT bez ohledu nanosičství FVL.

Klíčová slova:
kombinovaná hormonální kontracepce, hormonální substituční léčba, tromboem-bolická nemoc, Leidenská mutace, vrozené trombofilie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se