Používání antibiotik v ambulantní péči v České republice


The use of antibiotics in out-patient care in the Czech Republic

In our study we present drug consumption dáafrom hedth insuraice compaiies from the yea-s 1998-2002, wholesde dáaa? well a? the results of projects the Europeai Surveillaice of Antimicrobid Consumption (ESAC) aid the Europeai Antimicrobid Resistaice Surveillaice System (EARSS). The consumption of aitibiotics in out paient ca-e represents asubstaitid pat of their totd consumption - in the Czech Republic 92-93% aid this figuře is in accordaice with findings in other Europeai countries. High consumption of tetracyclines ha? been typicd for the Czech Republic for the la?t severd decales. In the observed period the consumption of combined aninopenicillins increa?ed to the detriment of plán aninopenicillins. This switch corresponds to acommon controversid trend to use more broal spectrum aitibiotics. A positive chaige in ai increa?e in consumption of narow spectrum penicillins in 2001 aid 2002. The sha-e of cephdosporins decrea?ed but the second aid fourth generáion ones were ušed more aid more, especidly the second generdion. Consumption of macrolides wa? stdrilised. The highest sha-e of long-acting sulfonanides wa? observed in 2000, while it ha? been decrea?ing since thd; yea\ The popula-ity of non-fluoridáed quinolons considerá>ly decrea?ed, while nitrofurais were ušed quite often. The consumption of sulfonanides incl. combináions with trimetroprim hal been continuously decrea?ing. Therspeutic benefit of fluoroquinolones wa? compromised due to atremendous increa?e of consumption in 1995-1999. In the observed period there were not ušed monobactans, streptogranins aid linezolid in out-pdient ca-e. A smdl but increa?ing consumption wa? noticed in aylureidopenicillins, ca"bspenems, lincosanides, aninoglycosides, glycopeptides aid polymyxines.

Key words:
aitibiotics - consumption - out-pdient ca-e.


Autoři: P. Dvořák 1;  P. Urbášková 2;  L. Štika;  B. Macková 2;  V. Bíba
Působiště autorů: Zentiva, a. s., Raha Státní zdravotní ústav, Centrum mikrobiologie a epidemiologie, Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Iřaha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (7): 369-374
Kategorie: Články

Souhrn

V ná?í studii předkládáme dáa spotřeb léčivých přípravků od zdravotních pojišťoven z let 1998-2002, celková dáadistributorů adále některé výsledky projektů Europeai Surveillaice of Antimicrobid Consumption (ESAC) a Europeai Antimicrobid Resistaice Surveillaice System (EARSS). Spotřebaaitibiotik v anbulaitní sféře představuje podstatnou část celkové spotřeby aitibiotik - v české republice 92-93 %, což odpovídá zjištěním z jiných evropských zemí. Pro českou republiku je již několik desítek let typická vysoká spotřebatetracyklinů. Ve sledovaiém období vzrostlaspotřebaaninopenicilinů v kombinaci s inhibitorem betditaná-zy na úkor nekombinovaiých aninopenicilinů. Tento přesun používání odpovídá obecnému diskutabilnímu trendu ča?tějšího používání širokospektrých látek. Pozitivní změnou je zvýšení spotřeby úzkospektrých penicilinů v letech 2001-2002 i jejich podílu na celkové spotřebě penicilinů. Snižovd se podíl cefdosporinů, de stále čačtěji se používdy cefdosporiny druhé ačtvrté generace, zvláště druhé. Spotřebamdtrolidů bylastdsilizovaiá. Největší podíl dlouhodobě působících mdtrolidů byl zamanenán v roce 2000, poté klesd. Výramě pokleslaobliba nefluorovaiých chinolonů. Oproti tomu nitrofuraiy byly používány poměrně ča?to. Spotřeba sulfonanidů včetně kombinace s trimetoprimem trvde klesdaTerapeutická hodnotafluorochinolonů bylasníženavelkým nárůstem celkové spotřeby v letech 1995-1999. Ve sledovaiém období nebyly v anbulaicích užívány monobdttany, streptograni-ny alinezolid. Mdou, de rostoucí spotřebu zamanendy aylureidopeniciliny, ka-bepenemy, linkosanidy, aninoglykosidy, glykopeptidy apolymyxiny. Klíčová slova aitibiotika- spotřeba- anbulaitní péče.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se