Úrazy spojené s vodou - utonutía téměř utonutí v Českérepublice 2001-2002


Water-related accidents - drowning andnear drowning in the Czech Republic in 2001-2002

Currently there have appeared no studies in the Czech Republic, which cover drowning andaccidents connected with water. The objective of the present IGA MZ ČR project is to map theproblem of drowning and near drowning in the Czech Republic in the period of 2001 through2004. Thereby obtained results should be the basis for the creation of a comprehensiveinformation system in the Czech Republic. The application of the results lies in the establishingof specific preventive measures.At present there have been processed monitoring results covering the years 2001 and 2002. Inquestion is a retrospective survey. The series is comprised of individuals in whom the cause ofdeath was drowning, and subjects that have been hospitalized for near drowning. The seriesincludes all age categories. The monitoring has been carried out in view of age, gender, place,cause, activity, and other variables. The characteristics of drowning have been followed up withregard to the age of the drowned and near-drowned subjects.

Key words:
water-related accidents - drowning - consequences of drowning.


Autoři: M. Čapková 1;  M. Velemínský 2;  V. Benešová 3;  M. Grivna 4
Působiště autorů: Katedra klinických oborů, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, vedoucí prof. MUDr. M. Velemínský, CSc. 2Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, děkan prof. MUDr. M. Velemínský, CSc. 3Ústav veřejné 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (3): 121-126
Kategorie: Články

Souhrn

V současné době neexistují v České republice studie, které by se zabývaly utonutím a úrazyspojenými s vodou. Úkolem projektu IGA MZ ČR je zmapování problematiky utonutí a téměřutonutí v ČR v období 2001-2004. Získané informace jsou podkladem pro vytvoření plošnéhoinformačního systému v České republice. Využití výsledků výzkumu spočívá ve vytvořeníspecifických preventivních opatření.V současné době jsou zpracovány výsledky monitoringu za roky 2001 a 2002. Jde o retrospektivnístudii.Výzkum je realizován na celémúzemí ČR. Soubor tvoří jedinci,u nichž bylo příčinousmrti utonutí, a osoby, které byly hospitalizovány v důsledku tonutí během sledovaných let 2001a 2002 v České republice. Soubor je tvořen osobami všech věkových kategorií. Monitoring jerealizován ve vztahu k věku, pohlaví, místu, příčině, aktivitě a k dalším proměnným. Charakteristikyutonutí jsou sledované vzhledem k věku utonulých a téměř utonulých osob.

Klíčová slova:
úrazy spojené s vodou - utonutí - důsledky tonutí.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se