Uplatnění radiochirurgie v léčběadenomu hypofýzy


Application of radiosurgery in the treatment of pituitaryadenoma

adenomaThe goal of pituitary adenoma radiosurgery is to halt tumor growth, to normalize hormonalhypersecretion if present, and to maintain the performance of a normal hypophysis andfunctionally important structures around the sella, namely the optic nerve. The minimumdistance required between the irradiated target and the optic pathway should be reassessed.For Gamma knife model B (or C) the limit should be 2 mm for secreting adenomas and, in thecase of non-secreting adenomas, direct contact of the adenoma with the optic chiasm may betolerated where only a short segment is affected of the visual pathway. During the midterm ofthe follow up period, an anti-proliferative effect was achieved in all 305 evaluated patients and70% of adenomas decreased in size usually within 2 years following radiosurgery. Hormonalnormalisation of hypersecreting adenomas is comparable with the results of transsphenodialmicrosurgery, apart from the latency, which is usually 2 years.During this period hypersecretionwas arrested in 38 % of patients with acromegaly, in 90% with Cushing’s disease and in 54%with prolactinoma. The most important factor influencing post-irradiation hypopituitarismseems to be the mean dose applied to the hypophysis. The current position of radiosurgery inthe majority of cases is as an adjuvant treatment for residual or recurrent adenomas afterprevious microsurgery. In selected cases radiosurgery may be used as a primary treatment, e.g.in patients with contraindications of overall anaesthesia in patients, where the treatment effectis not urgent in the patients who refuse to undergo open surgery.

Key words:
pituitary adenoma - radiosurgery - gamma knife.


Autoři: R. Liščák 1;  V. Vladyka 1;  J. Marek 2
Působiště autorů: Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce, Praha, primář MUDr. R. Liščák, CSc. 2III. interní klinika 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc. MBA 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (3): 133-139
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem radiochirurgické léčby adenomu hypofýzy je zastavit růst nádoru,u hypersekrečních typůtaké normalizace hormonálních koncentrací a zachování funkce normální hypofyzární tkáně afunkčně důležitých struktur v okolí tureckého sedla, zejména optického nervu. Pro uplatněníradiochirurgie v léčbě adenomu hypofýzy je důležitá vzdálenost okraje adenomu od optickéhonervu. Pro gama nůž model B (případně C) je přijatelná minimální vzdálenost hormonálněaktivního adenomu 2 mm. U afunkčního adenomu lze tolerovat dotek adenomu s chiazmatem,jestliže tento intimní kontakt se zrakovým ústrojím je jenom v malém segmentu a nenípřítomna výraznější komprese zrakové dráhy. Při minimálně dvouletém poradiačním sledováníu 305 pacientů byl dosažen antiproliferativní účinek pomocí gama nože u všech pacientůs adenomem hypofýzy a u 70 % léčených se adenom zmenšil, což bylo registrováno obvykle 2roky po ozáření. Hormonální normalizace u hypersekrečních adenomů je srovnatelná s výsledkymikrochirurgické léčby vyjma latence potřebné k dosažení této normalizace. V intervalu 2roky po radiochirurgické léčbě bylo hormonální normalizace dosaženo u 38 % pacientů sakromegalií, 90 % s Cushingovou nemocí a 54 % s prolaktinomem. V případě navození poradiačníhohypopituitarismu se jeví jako nejdůležitější faktor střední dávka aplikovaná do hypofýzy.V současné době je radiochirurgická léčba adenomu hypofýzy indikovaná většinou jako adjuvantníterapie reziduálního nebo recidivujícího adenomu po předchozí mikrochirurgické operaci.U vybraných pacientů může být léčba gama nožem zvolena jako primární způsobneurochirurgické operace, například u pacientů kontraindikovaných k celkové anestezii, u pacientů,kde v intervalu mezi ozářením a účinkemradiochirurgické léčby jemožno normalizovathormonální aktivitu medikamentózně, a u pacientů, kteří se k otevřené operaci staví zamítavě.

Klíčová slova:
adenom hypofýzy - radiochirurgie - gama nůž.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se