Kerosenová pneumonieu chrliče ohně


Kerosene pneumonia in a flame spouter

A 16-year-old boy inhaled a small amount of kerosene in a magician show of flame spouting.Within a short time there developed respiratory complaints - cough, fever, pain in the chest.AnX-ray of the chest confirmed suspect aspiration. In view of the time that had elapsed since thatevent, it was not possible to carry out a bronchoalveolar lavage any more, and antibiotics andcorticoids were administered. The treatment gradually healed the acute state of the patient.Over the following five months there occurred three relapses of pneumonia at the site of greatestalteration in the lung parenchyma. CT of the chest revealed the gradual development ofa picture typical of kerosene aspiration, the appearance of minute cystic formations - pneumatoceles.Complications in the sense of developing focal fibrosis of the lung did not occur in thispatient.

Key words:
kerosene pneumonia - kerosene inhalation - pneumatocele - adolescence.


Autoři: P. Koťátko 1;  P. Kabíček 1,2;  A. Bortlová 3
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc. 2Subkatedra dorostového lékařství IPVZ, Praha, ředitel MUDr. A. Malina, PhD. 3I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (3): 143-144
Kategorie: Články

Souhrn

16letý chlapec při kouzelnické produkci chrlení ohně aspiroval malé množství petroleje. Běhemkrátké doby se rozvinuly respirační obtíže - kašel, febrilie, bolest na hrudi. Rtg snímek hrudníkupotvrdil podezření na aspiraci. Vzhledem k časovému odstupu od aspirace již nebylo možnéprovést bronchoalveolární laváž, byla zahájena parenterální antibiotická a kortikoidní terapie.Akutní stav pacienta se při této léčbě postupně upravil. Během následujících pěti měsíců došloke třem relapsům pneumonie v místech největších změn v plicním parenchymu. Na HRCThrudníku se postupně rozvinul obraz typický pro aspiraci petroleje, vznik drobných cystickýchútvarů - pneumatokél. Ke komplikacím ve smyslu rozvoje fokální plicní fibrózy u tohotopacienta nedošlo.

Klíčová slova:
kerosenová pneumonie - aspirace petroleje - pneumatokély - adolescence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se