Maligní nádory nosua paranazálních dutin


Malignant Tumours of the Nose and Paranasal Cavities

Malignant tumors of the nose and paranasal cavities belong to tumors of low incidence. Olderpeople are at higher risk.Themean age in the group of patients treated at the Oto-laryngologicalClinic ofFNKVwas 69 years with slightly prevailing men.The tumor is usually localized mostlyin maxillary sinus, nasal cavity and in olfactory alveoli (57%, 22% and 21%, respectively in ourcohort). From the histological point of view the diagnosis was, in descending order, pavementepithelium carcinoma, non-differentiated carcinoma, adenoid-cystic carcinoma and adenocarcinoma(28%, 18%, 12% and 6%, respectively). Malignant melanoma was observed in 18%cases. Clinical manifestation of the disease is usually preceded by a long, clinically silent period,when the sign of the disease are uncertain or missing. This is the main cause of late diagnosisand subsequently unfavorable results of therapy. In our cohort of patients in the clinic about50% survived five years. The therapy of tumors of the nose and paranasal cavities is usuallymulti-modal in nature, while surgery is considered to be decisive. Any improvement of thetherapeutic outcome needs an accelerated diagnosis, which requires an “oncological” educationand vigilance, supported by knowledge of symptomatology in tumors of the nose and paranasalcavities.

Key words:
malignant tumors – nose – paranasal cavities – therapy – diagnosis.


Autoři: A. Čoček;  A. Hahn 1;  M. Ambruš 2;  J. Zahradil 1
Působiště autorů: ORL klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta doc. MUDr. Dr. med. A. Hahn, CSc. 2Klinika radioterapie a onkologie 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Kovařík 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (7): 386-391
Kategorie: Články

Souhrn

Zhoubné nádory nosu a paranazálních dutin (VDN) patří mezi nádory s nízkou incidencí.Rizikovou skupinou jsou starší lidé. V souboru nemocných ORL kliniky FNKV byl průměrnývěk pacientů 69 let, mírně převažují muži. Nádor bývá lokalizován především v čelistní dutině,nosní dutině a v čichových sklípcích (v sestavě kliniky 57 %, 22 %, resp. 21 %). Z hlediskahistologie se jedná převážně o dlaždicobuněčný karcinom, nediferencovaný karcinom, adenoidně-cystický karcinom a adenokarcinom (28 %, 18 %, 12 %, resp. 6 %). V 18 % případů byl zjištěnmaligní melanom. Klinické manifestaci choroby předchází obyčejně dlouhá, klinickyněmá doba,během níž jsou příznaky choroby neurčité či žádné. To je hlavním důvodem pozdní diagnózy,tím i nedobrých léčebných výsledků. V souboru nemocných kliniky přežilo 5 let asi 50pacientů. Léčba nádorů nosu a VDN bývá multimodální, za rozhodující je považována léčbachirurgická. Zlepšení léčebných výsledků je možné urychlením diagnostiky, což vyžaduje „onkologickou“vzdělanost a ostražitost, podloženou především znalostí symptomatologie nádorůnosu a VDN.

Klíčová slova:
maligní nádory - nos - paranazální dutiny - léčba - diagnostika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se