Radiochirurgická léčbaintrakraniálních nádorů


Radiosurgical Treatment of Intracranial Tumours

Gamma knife radiosurgery of intracranial tumours is non-invasive treatment with zeromortality and acute morbidity and a low late morbidity. While microsurgery prevents growthof the tumour in case of radical resection, radiosurgery prevents its growth,although the tumouris left in place. Contrary to microsurgery, the result of treatment using radiosurgery is not anempty space in place of the tumour. In follow-up images the tumour remains in place, but doesnot increase in volume. Eventually regression of the tumour can be observed. Because of itsepidemiology and incidence in the population, the most frequent tumour indications that lendthemselves to gamma knife radiosurgery are meningiomas, acoustic neurinomas, pituitaryadenomas and brain metastases.

Key words:
radiosurgery - gamma knife - brain neoplasm - stereotactic neurosurgery.


Autoři: R. Liščák;  G. Šimonová;  V. Vladyka
Působiště autorů: Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce, Praha, primář MUDr. R. Liščák, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (3): 153-159
Kategorie: Články

Souhrn

SOUHRNRadiochirurgická léčba intrakraniálních nádorů je neinvazivní stereotaktická operace s nulovouakutní morbiditou a mortalitou a malou pozdní morbiditou. Zatímco otevřená neurochirurgickáoperace zabrání dalšímu růstu nádoru pouze v případě jeho radikální resekce,radiochirugie zamezuje dalšímu růstu nádoru, i když je ponechán na místě. Na rozdíl odmikrochirurgie výsledkem radiochirurgické léčby není prázdné místo na kontrolním zobrazovacímvyšetření v místě původního nádoru. Nádor na svém místě stále přetrvává, ale nepokračujev růstu a nezvětšuje svůj objem, případně lze pozorovat regresivní změny a zmenšovánínádoru. Vzhledem k epidemiologickému výskytu v populaci je nejčastějším histologickým,typem nádoru indikovaného k radiochirurgické léčbě meningeom, vestibulární schwannom,adenom hypofýzy a mozkové metastázy.

Klíčová slova:
radiochirurgie - gama nůž - mozkové nádory - stereotaktická neurochirurgie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se