Některé aspekty životního stylurespondentů studie ELSPAC


Some Aspects of the Lifestyle of Respondents in the ELSPAC Study

The author were observed a group of children between 6 months and 5 years of age and habitsof their parents in 1991-1997. They focused attention on certain aspects of the lifestyle:1. in children: the age when the children tasted alcohol for the first time,2. in parents: drinking alcoholic beverages, smoking behaviour and sexual life habits,3. these parameters were compared between Brno and Znojmo groups.The observations showed that parents report the first tasting the alcohol in 4% of 18-month-oldchildren. There was no difference between the sexes and domicile. At the age of 5 years thepercentage increased to 20 %. It was more often in boys than to girls and more often in Brnothan Znojmo district. Drinking alcohol is increasing with the age of the parents, the number ofteetotallers and of those who drink alcohol only occasionally is decreasing. This is true both formen and women in both localities. The number of smoking men is growing with the age in bothregions. In women, there were differences found according to their domicila (in Znojmo,compared to Brno, we found a smaller number of heavy smoking women).The frequency of sexual intercourse is decreasing with age. In both regions there is an increasingnumber of respondents without sexual intercourse.

Key words:
ELSPAC - alcohol - smoking - sex.


Autoři: J. Hrdinová;  Z. Bartošíková
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno, Odd. preventivní a sociální pediatrie, vedoucí MUDr. L. Kukla, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (3): 166-170
Kategorie: Články

Souhrn

Autorky sledovaly v průběhu let 1991-1997 soubor dětí ve stáří 6měsíců až 5 let a návyky jejichrodičů. Zaměřily se na některé aspekty životního stylu:1. u dětí: věk, kdy poprvé ochutnaly alkohol,2. u rodičů: požívání alkoholu, kouření a vedení sexuálního života,3. srovnávaly tyto parametry u souboru brněnského a znojemského.Tato pozorování zjistila, že první ochutnání alkoholu dítětem udávají rodiče u 4 % osmnáctiměsíčníchdětí, přičemž není rozdíl mezi pohlavím a místem bydliště. Ve věku 5 let je to již více než20 % dětí, častější je u chlapců než u děvčat a v Brně než na okrese Znojmo. Požívání alkoholuse s věkem rodičů zvyšuje, ubývá abstinentů a těch, kteří konzumují alkohol zřídka. Platí to jakpro ženy i muže, tak i pro brněnský a znojemský soubor.Kouřících mužů přibývá s věkem v obou lokalitách, ženy se podle bydliště liší (ve Znojmě narozdíl od Brna ubývá silných kuřaček). Frekvence sexuálního styku je s věkem menší, přibývárespondentů bez sexuálního styku, a to v obou regionech.

Klíčová slova:
ELSPAC - alkohol - kouření - sex.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se