Zdravotnické technologiev empirickém šetřeníHodnocení dostupnosti a dalších etických aspektůu vybraných technologií v českém prostředí


Healthcare Technologies underEmpirical Scrutiny: Assessment of Availability and other Ethical Aspects in Selected Technologiesin Czech Circumstances

The paper deals with the problem of „rationing“ expensive care which is connected with thenecessity of selecting patients because it is not possible to provide that care to all of the patientswho could be clinically benefited by it, be it for insufficient capacity of the facility, financial orother reasons. In a series of interviews with the heads of selected departments providingsuper-specialized healthcare there has been discussed the current situation from the point ofview of changes connected with the transformation of healthcare with special emphasis on theimpact of changes in financing since 1997. Further, there has been discussed the problem ofselecting patients, the transparency of allotting care and the interference of non-clinical aspectsinto the process of that allotting. The providing of healthcare proceeds on the basis of applyingexplicit as well as implicit criteria.Among the explicit ones it is first of all clinical characteristicsthat assert themselves. Except for minor exceptions the situation at the time of the survey (year2000) was assessed positively from the point of view of rationing, without any marked signs ofdisproportions between clinical need and available capacities. Such evaluations are probablyinfluenced to a large degree by continual comparisons of current possibilities with the situationpreceding the year 1989, however, it cannot be ruled out that the need of super-specializedhealthcare is very under-dimensioned due to bad coordination of services at lower levels of thehealthcare system and the „holding up“ of patients in primary and out-patient specialized care.

Key words:
modern technologies - costs - rationing - explicit and implicit rationing.


Autoři: E. Křížová 1;  J. Šimek 1;  A. Malina 2;  D. Grundová 1;  M. Trčková 1
Působiště autorů: Ústav lékařské etiky 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Šimek, CSc. 2Škola veřejného zdravotnictví, IPVZ, Praha, ředitel MUDr. A. Malina, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (12): 690-694
Kategorie: Články

Souhrn

Článek se zabývá problematikou „přidělování“ nákladné péče, jež je spojena s nutností vybíratmezi pacienty, neboť z kapacitních, finančních či jiných důvodů není možné péči poskytnoutvšem, kdo by z ní měli klinický prospěch. V sérii rozhovorů s vedoucími lékaři vybranýchoddělení, poskytujících superspecializovanou péči, byla probírána aktuální situace z pohleduzměn spojených s transformací zdravotnictví, především byl sledován dopad změn financovánív r. 1997. Dále se diskutovalo o otázce výběru nemocných, transparentnosti přidělování péčea interferenci neklinických aspektů do procesu přidělování péče. Přidělování péče probíhá nazákladě uplatňování jak explicitních, tak implicitních kritérií. Z explicitních se uplatňujípředevším klinické charakteristiky. Až na malé výjimky byla situace v době výzkumu (r. 2000)hodnocena z pohledu rationingu pozitivně, bez známek velkých disproporcí mezi klinickoupotřebou a kapacitními možnostmi.Toto hodnocení je pravděpodobně silně ovlivněno neustálýmporovnáváním aktuálních možností se situací před r. 1989, není však vyloučeno, že potřebasuperspecializované péče je poddimenzována v důsledku špatné koordinace služeb na nižšíchúrovních zdravotnického systému a „zadržování“ nemocných v primární či ambulantní specializovanépéči.

Klíčová slova:
moderní technologie - náklady - přidělování - explicitní a implicitní rationing.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se