Sociální fobie a kognitivně--behaviorální terapie(specifika pacientů s epilepsií)


Social Phobia and Cognitive Behavioral Therapy (Specifics of Epilepsy Patients)

The paper deals with social phobia, its most frequent symptoms, and points to these problemswithin the framework of primary healthcare. It delimits its epidemiology and comorbidity withother psychiatric disorders, describes differential diagnostics and its etiopathogenesis with regardto the elucidation of the neurobiological mechanisms of social phobia with the aid of visualizationtechniques, and presents a review of risk factors. It deals with psychological theories on thedevelopment,appearance and maintenance of social phobia,on the one hand from the behavioralpoint of view and on the other from the point of view of contemporary cognitive theories, as wellas from the point of view of neuropsychology which stresses the significance of informationprocessing in the origin, development and maintenance of social phobia. Further on is outlinedthe cognitive-behavioral model of social phobia as well as methods of cognitive behavioraltherapy such as education, training of social and communicative abilities, exposure andcognitive restructuralization. The final part deals with the specifics of social phobia in neurologicalpatients, namely in those with epilepsy where cognitive conviction of the criticism andnegative evaluation of others appears secondarily in consequence of the somatic affection.

Key words:
social phobia - epilepsy - cognitive behavioral therapy - primary healthcare.


Autoři: A. Javůrková
Působiště autorů: Neurologická klinika FNKV, Praha, prof. MUDr. P. Kalvach, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (12): 683-689
Kategorie: Články

Souhrn

Článek se zabývá sociální fobií, uvádí nejběžnější příznaky a upozorňuje na tuto problematikuv rámci primární péče. Vymezuje její epidemiologii, komorbiditu s jinými psychickými poruchami,z psychologického hlediska popisuje diferenciální diagnostiku, etiopatogenezi s přihlédnutímk vysvětlení neurobiologických mechanismů sociální fobie za pomoci zobrazovacích metoda uvádí přehled rizikových faktorů. Zabývá se psychologickými teoriemi pro rozvoj, vznika udržování sociální fobie, nejdříve z pohledu behaviorálního, dále z pohledu současnýchkognitivních teorií, a nakonec z pohledu neuropsychologie, kde klade důraz na význam zpracováníinformací pro vznik, rozvoj a udržování sociální fobie. V další části přehledně popisujekognitivně-behaviorální model sociální fobie a metody kognitivně behaviorální terapie, jakoedukaci, nácvik sociálních a komunikačních dovedností, expozici a kognitivní restrukturalizaci.V poslední části se zabývá specifikami sociální fobie u pacientů v neurologii, zejména u pacientůs epilepsií, protože zde kognitivní přesvědčení o kritice a negativním hodnocení druhých vznikáaž sekundárně, jako důsledek chronického somatického onemocnění.

Klíčová slova:
sociální fobie - epilepsie - kognitivně-behaviorální terapie - primární péče.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se