Současný pohled na rizikovéfaktory aterosklerózy v dětství


The Present-day View on Atherosclerosis Risk Factors in Childhood

The Czech Republic still belongs to countries with high cardiovascular mortality and morbidity.Although mortality has been decreasing in recent years, it is due to better secondary preventionand treatment rather than to primary preventive measures. There has improved catheterintervention as well as surgical therapy. There has likewise increased significantly the numberof patients suffering hyperlipoproteinemia who are being treated adequately with pharmaceutics.It has been demonstrated that the atherosclerotic process begins in childhood and there isno doubt that the most rational is effective prevention of atherosclerosis risk factors namelyright off from childhood. In the article there is presented a review of the incidence of separaterisk factors in childhood and options of revealing them and for intervention measures.

Key words:
atherosclerosis - atherosclerosis risk factors - childhood.


Autoři: Z. Urbanová;  M. Šamánek
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc. 2Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha, přednosta MUDr. J. Škovránek, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (12): 678-682
Kategorie: Články

Souhrn

Česká republika i v současnosti patří mezi země s vysokou mortalitou a morbiditou na kardiovaskulárníonemocnění. I když v posledních letech mortalita klesá, je to spíše zlepšenousekundární prevencí a léčbou než primárními preventivními opatřeními. Zlepšila se léčba jakintervenčně katetrizační, tak i chirurgická. Významně také stoupl počet pacientů s hyperlipoproteinémií,kteří jsou adekvátně farmakologicky léčeni. Je prokázáno, že aterosklerotickýproces začíná v dětství, a není tedy pochyb o tom, že účinná prevence rizikových faktorůaterosklerózy, a to již od dětského věku, je nejracionálnější. V článku je podán přehled stoupajícíhovýskytu jednotlivých rizikových faktorů v dětství a možnosti jejich odhalení a intervence.

Klíčová slova:
ateroskleróza - rizikové faktory aterosklerózy - dětství

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se