Urologická problematika pacientů s roztroušenou sklerózou


Urological Problems of Patients with Multiple Sclerosis

Multiple sclerosis is the most frequent disabling neurological disease in the age group from 25-40 years. The pathological process affects the myelinated white matter in different areas of the brain and spínal cord and may lead to different neurological manifestations. Steadily improving laboratory, immunological and imaging diagnostic methods lead to a better understanding of the etiopathogenesis of this disease, and on its basis new therapeutic strategies are elaborated not only in neurology but also in collaborating disciplines.More than 80% patients with multiple sclerosis suffer from urologickl symptomy and in patients where the disease persists for more than 10 years we find urological symptomatology in 96%. Multiple sclerosis causes a wide spectrnm of urologickl complaints caused by dysfunctions of the lower urinary pathways and sexual dysfiznctions. These disorders frequently make it impossible to lead a normal professional and personal life and are an important source of finzstrations of patients. The objective of the present paper is to describe basic urologickl dysfunctions in patients with multiple sclerosis and possibilities of their modem diagnosis and therapy.

Key words:
multiple sclerosis - neurology - urologickl complaints.


Autoři: Zachoval R.';  E. Medová 2;  J. Piťha 2;  Lukeš M.';  Heráček J.';  Záleský M.';  Urban M.'
Působiště autorů: Urologická klinika 3. LF UK Praha, přednosta MUDr. M. Urban 2Neurologická klinika 3. LF UK Praha, přednosta doc. MUDr. P. Kalvach, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (6): 319-323
Kategorie: Články

Souhrn

Roztroušená skleróza (RS) je nejčastější invalidizující neurologické onemocnění ve věkové skupině 25-40 let. Patologický proces postihuje myelinizovanou bílou hmotu v různých oblastech mozku a míchy a jeho důsledkem může být řada různých neurologických projevů. Neustále se zlepšující laboratorní, imunologické a zobrazovací diagnostické metody vedou k lepšímu porozumění etiopatogenezi této choroby a na jejich základě jsou vytvářeny nové léčebné strategie nejen v oboru neurologie, ale i v oborech spolupracujících.Více než 80 % pacientů s RS trpí urologickými symptomy a u pacientů s chorobou trvající déle než 10 let nalezneme urologickou symptomatologii u 96 %. RS způsobuje široké spektrum urologických obtíží vyvolaných dysfunkcemi dolních močových cest a dysfunkcemi sexuálními. Tyto poruchy často znemožňují přijatelně vést běžný profesní a osobní život a jsou významným zdrojem frustrací pacientů. Cffem tohoto článku je popsat základní urologické dysfunkce u pacientů s RS a možnosti jejich moderní diagnostiky a terapie.

Klíčová slova:
roztroušená skleróza - neurologie - urologické obtíže.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se