Osteoprotegerin a jeho ligand


Osteoprotegerin and its Ligand

Osteoprotegerin and its ligand (so-called RANKL) are substances which influence in an important way bone resorption (OPG inhibits osteoclastogenesis and its ligand stimulates it). Both substances are produced by the osteoblastic cell line, they are found in the blond stream in the free form and they can thus be estimated. The effects of OPG/RANKL are intensely studied in retem years. On animal models evidence was provided tkat OPG deficient mice have osteoporosis and vice ýersa. Also according to the results of the majority of clinical studies it seems tkat there exists an invers relationship between OPG and bone density. There are attempts to apply the OPG/RANKL method in research of malignant primary and secondary osseous fotí, myelomas, vascular calcifications etc. Therapeutic administration of osteoprotegerin in experiments proved useful in individuals with severe osteoporosis, destructive skeletal disease, in metastatizing carcinomas of the mammary gland, large intestine and prostaty, osteosarcoma or after ovariectomy. In thus treated subjects also a significant reduction of experimentally induced calcifications occurred.

Key words:
osteprotegerin - RANKL - RANK - osteoporosis - osteopetrosis - myeloma -


Autoři: Stejskal D.';  Pastorková R.';  Růžička V.';  Oral L';  J. Bartek 2;  Horalík D.'
Působiště autorů: IOddělení laboratorní medicíny a interní oddělení Nemocnice Šternberk primář MUDr. D. Stejskal 2Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP, Olomouc, přednosta MUDr. J. Bartek
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (4): 191-193
Kategorie: Články

Souhrn

Osteoprotegerin a jeho ligand (tzv. RANKL) jsou působky, které ovlivňují významným způsobem kostní resorpci (OPG inhibuje osteoklastogenezi a jeho ligand ji stimuluje). Obě látky jsou produkovány osteoblastickou buněčnou linií, vyskytují se v oběhu ve volné formě, a lze je tudíž měřit. Účinky OPG/RANKL jsou v posledních letech intenzívně studovány. Na animálních modelech bylo prokázáno, že OPG deficitní myši mají osteoporózu a naopak, myši s defektním genem pro ligand OPG mají osteopetrózu. Také podle výsledků většiny klinických studií se zdá, že existuje negativní souvislost mezi OPG a kostní denzitou. Existují pokusy o uplatnění modelu OPG/RANKL při výzkumu maligních primárních i sekundárních kostních ložisek, myelomu, cévních kalcifikací atp. Terapeutické podávání osteoprotegerinu v experimentu se osvědčilo u jedinců s těžkou osteoporózou, destruktivními chorobami skeletu, u metastazujících karcinomů mamy, tlustého střeva a prostaty, osteosarkomu či po ovarektomii. U takto léčených jedinců došlo také k významné redukci experimentálně navozených cévních kalcifikací.

Klíčová slova:
osteoprotegerin - RANKL - RANK - osteoporóza - osteopetróza - myelom - onkologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se