Konzervativní terapie hemoroidů na začátku třetího milenia z pohledu gastroenterologa


Conservative Treatment of Haemorrhoids at the Onset of the Third Millenium from the Aspect of the Gastroenterologist

The author recapitulates first the development of haemorrhoid treatment during the last 30 years, as he followed it up in his practice. He attempts to evaluate and list indications for conservative treatment and compared them with surgical treatment. He indicates perspectives for the future and emphasizes the risk of development of colorectal carcinoma in the Czech Republic and the increase of diseases of civilization which include haemorrhoids.He analyzes the results recorded in 510 patients with haemorrhoids treated at the gastroenterological department of the hospital in Šternberk during the last six years by ligation, sclerotization, cryodestruction, thermocoagulation and argon laser.Based on these results he outlines the indications and contraindications of conservative treatment of haemorrhoids according to different stages of the disease. He prefers ligation to thermocoagulation in stages I-II. As an alternative to the surgical solution he mentions cryodestruction or the argon laser technque. He demands before onset of treatment in patients above 40 years total coloscopy. In cases with familial incidence of colorectal carcinoma or tumours in general he recommends coloscopy in all instances. An essential supplement of treatment of haemorrhoids is also modification of dietary habits, lifestyle, local hygieny, constipation.

Key words:
haemorrhoids - constipation - conservative treatment - coloscopy - colorectal carcinoma.


Autoři: K. Axmann
Působiště autorů: Gastroenterologické oddělení nemocnice Šternberk, primář MUDr. K Axmann, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (4): 201-203
Kategorie: Články

Souhrn

Autor nejdříve rekapituluje vývoj terapie hemoroidů v posledních 301etech, jak ho mohl sledovat ve své praxi. Snaží se zhodnotit a vyjmenovat indikace ke konzervativnímu způsobu léčby a srovnává je s chirurgickým řešením. Naznačuje výhled do budoucnosti a zdůrazňuje nebezpečí vzniku kolorektálního karcinomu v Čechách a nárůst civilizačních chorob, mezi které hemoroidy patří, obecně.Analyzuje výsledky u 510 pacientů s hemoroidy ošetřených v gastroenterologickém oddělení nemocnice ve Šternberku v posledních 6 letech pomocí ligací, sklerotizací, kryodestrukcí, termokoagulací a argonlaseru.Na základě těchto výsledků stanovuje indikace a kontraindikace konzervativního způsobu terapie hemoroidů podle jednotlivých stupňů onemocnění. Preferuje ligace před termokoagulací u stadií L-II. Jako alternativu k chirurgickému řešení vidí kryodestrnkci či argonlaserovou techniku. Požaduje před zahájením léčby městků u pacientů nad 40 let totální koloskopii. U případů s familiárním výskytem kolorektálního karcinomu nebo tumorů v rodině vůbec, doporučuje koloskopii vždy. Nezbytným doplňkem léčby hemoroidů je i úprava stravovacích zvyklostí, životního stylu, místní hygieny, obstipace.

Klíčová slova:
hemoroidy - obstipace - konzervativní terapie - koloskopie - kolorektální karcinom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se