Jak užívají čeští pacienti alternativní léčebné postupy a jak hodnotí jejich efekty?(Sociologický průzkum zkušeností s alternativní medicínou a postojů k ní)


How Do Czech Patients Use Alternative Medical Procedures and How Do they Evaluate their Effects? (Sociological Investigation of Experience with Alternative Medicine and Attitudes to it)

The article deals with unconventional alternative medicine. First the author mentions the phenomenón of alternative therapeutic methods in the context of problema of contemporary society and modem methods in the nineties and gives the most frequent reasons why people make use of alternative medicine. The paper presents original results of empirical research focused on the use of non-conventional methods in tase of health complaints and evaluation of this experience. The general experience with five investigated alternative trenda (acupuncture, homeopathy, herbal treatment, dietetic treatment and lay healing) reached 68% whereby during the last 12 months 36.4% of the respondenta (N=500) used at least one of these methods. Experience with non-conventional medicine ia more extensive among women, in middle-aged subjects and more educated respondenta. As regards subjective evaluation of effects, the poorest balance between positive and negative evaluation is reported by respondenta as regards lay healers. Unconventional medicine is frequently used as concurrent, complementary treatment or as aňer-treatment.

Key words:
unconventional medicine - alternative medicine - psychosocial needs of patients - physician-pacient relationahip - lay healers.


Autoři: E. Křížová
Působiště autorů: Ústav lékařské etiky, 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Šunek, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (1): 32-38
Kategorie: Články

Souhrn

Článek se zabývá problematikou nekonvenční/alternativní medicíny. Nejprve zmiňuje fenomén alternativních léčebných metod v kontextu problémů současné společnosti a moderní medicíny 90. let a uvádí nejčastější důvody, proč lidé využívají alternativní medicínu. Přináší původní výsledky empirického výzkumu, zaměřeného na využití nekonvenčních léčebných metod v případě zdravotních potíží a na hodnocení těchto zkušeností. Celková míra zkušeností s 5 sledovanými alternativními směry (akupunktura, homeopatie, bylinné léčby, léčebné diety a léčitelství) dosáhla 68 %, přičemž v posledních 12 měsícfch využilo některý z uvedených směrů 36,4 % dotázaných (n=500). Zkušenost s nekonvenční medicínou je poněkud vyšší u žen, u osob středmho věku a respondentů s vyšším stupněm vzdělání. Největší zkušenost uváděli dotázaní s bylinnými léčbami. Pokud jde o subjektivní hodnocení účinků, nejhorší bilanci mezi pozitivním a negativním hodnocením uváděli respondenti u léčitelů. Nekonvenční medicína je často využívána paralelně jako doplňková či následná léčba, event. péče.

Klíčová slova:
: nekonvenční medicína - alternativní medicína - psychosociální potřeby pacientů - vztah lékař-pacient - léčitelství.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se