Přínos reexpozičních testův diagnostice profesionálníchrespiračních alergóz


Contribution of Reexposure Tests to the Diagnosis of OccupationalRespiratory Allergic Diseases

From 144 subjects examined at the Clinic of Occupational Medicine in Olomouc since 1991 onaccount of suspected occupational allergic disease of the respiratory pathways, this diagnosiswas confirmed in 37 patients. In 50 subjects non-occupational allergic disease of the respiratorypathways was found, in the remainder neither allergic nor occupational disease was detected.The authors describe the practical procedure of re-exposure tests at the workplace. In theinvestigated group the re-exposure test in case of suspected occupational asthma was performed27x, 18x with a positive, 9x with a negative result. The authors consider reexposure tests animportant part of the diagnosis of respiratory allergies.

Key words:
occupational asthma bronchiale - reexposure tests.


Autoři: M. Nakládalová;  J. Fialová
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství LF UP a FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (6): 326-328
Kategorie: Články

Souhrn

Ze 144 osob, které byly na klinice pracovního lékařství v Olomouci od roku 1991 vyšetřeny propodezření na profesionální alergické onemocnění dýchacích cest, byla tato diagnóza potvrzenau 37 nemocných. U 50 osob bylo zjištěno neprofesionální alergické onemocnění dýchacích cest,u zbývajících nebylo potvrzeno ani alergické, ani profesionální onemocnění. Je uváděn praktic-ký postup provádění reexpozičního testu na pracovišti. Ve sledovaném souboru byl reexpozičnítest při podezření na profesionální astma bronchiale proveden 27krát, 18krát s pozitivním,9krát s negativním výsledkem. Autoři pokládají reexpoziční testy za důležitou součást dia-gnostiky respiračních alergóz.

Klíčová slova:
astma bronchiale profesionale - reexpoziční testy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se