Diagnostika a léčba cévníchmozkových příhod


Diagnosis and Treatment of Cerebrovascular Attacks

CT of the brain is the first examination of patients with a cerebrovascular attack. In 15% ofpatients haemorrhage is revealed and further treatment is ensured by neurosurgical depart-ments. In ischaemic attacks in future thrombolytic treatment will be considered. Already in theacute stage it is important to rule be considered. Already in the acute stage it is important torule out embolism as the cause of a cerebrovascular attack. In patients with atrial fibrillationit will be useful to introduce miniheparinization and subsequent anticoagulant treatment(Warfarin with aimed INR 2-3). In patients with a sinus rhythm the authors supplement theexamination by transthoracic, and if possible, oesophageal echocardiography. During assess -ment of the source of embolization the same procedure is used as in patients with atrialfibrillation. In all patients sonography of the carotid circulation is made and patients witha significant stenosis are indicated for intervention.During hospitalization treatment is focused on prevention of complications as the risk ofpulmonary embolism and pneumonia is high in patients after a cerebrovascular attack. Viewsregarding vasoactive treatment are controversial and in future new neuroprotective drugs maybe foreseen. Early rehabilitation is of fundamental importance in patients with cerebrovascularattacks. The patient is discharged from hospital - depending on the etiology of the attack - withantiaggregation or anticoagulation treatment.

Key words:
cerebrovascular attacks - CT of the brain - echocardiography - sonography of the


Autoři: J. Chlumský
Působiště autorů: Interní klinika FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Kvapil, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (6): 314-316
Kategorie: Články

Souhrn

CT mozku je prvním vyšetřením nemocných s cévní mozkovou příhodou. U 15 % nemocných seprokáže krvácení a další léčbu zajišťují neurochirurgická pracoviště. U ischemických příhodv budoucnu budeme zvažovat trombolytickou léčbu. Již v akutním stadiu je důležité vyloučitembolii jako příčinu CMP. U nemocných s fibrilací síní bude vhodné zavedení miniheparinizacea následně antikoagulační léčby (Warfarin s cílovým INR 2-3). U nemocných se sinusovýmrytmem doplňujeme vyšetření transtorakální, a pokud možno i jícnovou echokardiografií. Přizjištění zdroje embolizace postupujeme jako u nemocných s fibrilací síní. Všem nemocnýmprovedeme sonografii karotického řečiště a nemocné s významnou stenózou indikujeme kintervenčnímu řešení.Za hospitalizace zaměřujeme léčbu na prevenci komplikací, neboť riziko plicní embolie a pneu-monie je u nemocných s CMP vysoké. Názory na vazoaktivní léčbu jsou rozporuplné a dobudoucna můžeme očekávat nové neuroprotektivní léky. Časná rehabilitace je u nemocnýchs CMP zásadní.Z nemocnice je nemocný - podle etiologie příhody - propuštěn s antiagregační nebo antikoagu-lační léčbou.

Klíčová slova:
cévní mozkové příhody - CT mozku - echokardiografie - sonografie karotid.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se