Spolupráce Ambulancepro poruchy paměti s internímpracovištěm


Collaboration ofthe Out-patient Department for Memory Disorders with the Medical Department

The dynamics of ageing of the Czech population are associated with medical, ethical andsocioeconomic problems. The multimorbidity of senior citizens represented by a complex oforganic diseases and psychopathological manifestations is a serious problem of nursing care inhomes as well as hospitals. The key to a solution can be early diagnosis of manifestations oforganic diseases and correct diagnostic classification of mental disorders in old age. An essentialstep is the correct approach to the differential diagnosis of psychopathological manifestationsin old age. The selection of screening tests for detection of the most frequent psychiatriccomorbidities - dementia and depression - is important. In the submitted paper the authorspresent information on the use of the Mini-Mental-State questionnaires according to Folesteinand the geriatric Depression Scale according to Yesavage standardized for the Czech population,in multimorbid senior subjects hospitalized at the medical clinic and the haemodialyzationcentre. The disentangling of problems associated with organic and mental diseases from ethical,social and economic problems calls for a multidisciplinary approach. The authors summarizethe outcomes of team work focused on the patient™s diagnosis and made a pilot study of theprevalence of dementia and depression in multimorbid senior subjects. The prevalence ofdepression is high in mutlimorbid old people: in hospitalized ones 31%, in dialyzed ones 40%.In both groups depressive women predominate. The prevalence of dementia in the populationof multimorbid hospitalized old people is 17%, in the dialyzed population 14%. 14% of thenon-dialyzed patients took regularly benzodiazepine hypnotics and 26% analgesics. 34% of thedialyzed senior patients took benzadiazepine hypnotics, another 17% alprazolam, 37% tookanalgesics regularly.

Key words:
memory disorders - psychopathology - multimorbidity of senior subjects - differentialdiagnosis.


Autoři: M. Horáčková 1;  T. Tošnerová 1;  S. Vaňková 2;  R. Šafářová 2;  J. Herink 2;  M. Berdych 2
Působiště autorů: Ústav etiky 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Šimek, CSc. 2I. interní klinika 3. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Horák, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (1): 39-43
Kategorie: Články

Souhrn

Dynamika stárnutí české populace přináší problémy medicínské, etické a sociálně-ekonomické.Multimorbidita seniorů představovaná komplexem organických chorob a psychopatologickýchprojevů představuje závažný problém ošetřovatelské péče v domácím i nemocničním prostředí.Klíčem řešení může být včasné rozpoznání projevů chorob organických i správné diagnostickézařazení psychických poruch ve stáří. Nezbytným krokem je správný přístup k diferenciálnídiagnostice psychopatologických projevů ve stáří. Důležitý je výběr screeningových testů proodhalování nejčastěji se vyskytujících psychiatrických komorbidit - demence a deprese. Vpředložené práci je podána informace o užití dotazníků Mini-Mental-State dle Folsteina a Ge-riatric Depression Scale dle Yesavage standardizovaných pro českou populaci u multimorbid-ných seniorů hospitalizovaných na interní klinice a v hemodialyzačním středisku. Rozuzlenípropletence problémů spojených s organickými a psychickými chorobami s faktory etickými,sociálními a ekonomickými předpokládá multidisciplinární přístup. V práci jsme shrnulivýstupy týmového zpracování diagnózy nemocného a provedli pilotní studii o výskytu demencea deprese u multimorbidních seniorů. Výskyt deprese je u multimorbidních seniorů vysoký. Uhospitalizovaných 31 %, u dialyzovaných 40 %. V obou skupinách převažují depresivní ženy.Výskyt demence je v populaci multimorbidních hospitalizovaných seniorů 17%, v populacidialyzovaných 14%. 14 % nedialyzovaných seniorů bralo pravidelně benzodiazepinová hypno-tika a 26 % analgetika, 34 % dialyzovaných seniorů bralo benzodiazepinové hypnotikum, další17 % alprazolam, 37 % bralo pravidelně analgetika.

Klíčová slova:
poruchy paměti - psychopatologie - multimorbidita seniorů - diferenciálnídiagnostika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se