Příčiny makroskopickéhematurie a jejich hodnoceníz pohledu urologa


Causes of Macroscopic Haematuria and their Evaluation from the Aspectof the Urologist

The objective of the presented retrospective study was an analysis of the most frequent causesof macroscopic haematuria and their subsequent treatment. The authors analyzed also thecauses of macroscopic haematuria when anticoagulant treatment is used. From a clinicaldatabase 86 patients were selected (30 women and 56 men) hospitalized on account ofmacroscopic haematuria with an obscure aetiology. The mean age of the patients was 70 years.After a detailed clinical examination of the patients in 29 (33.7%) malignant disease of theurogenital tract was diagnosed, in 46 patients (53.5%) benign disease of the urogenital tractand in 11 patients (12.8%) no abnormality of the urogenital tract nor the source of haemorrhagewas found. In 50 patients (58%) conservative treatment was indicated, in 36 patients (42%)surgical treatment, depending on the diagnosed cause. In 11 patients (12.8%) an abnormalprothrombin time was recorded. All these patients used oral drugs - Warfarin or Pelentan. Themean INR value of Quick™s test in these patients was 4.25, i.e. significantly higher than thetherapeutic range indicated in these patients. In view of the not negligible number of detectedmalignant and benign diseases, every case of haematuria calls for proper urological examinationaccording to a correct examination algorithm. It is important to persuade the patients on thenecessity of completed examination even if all complaints recede.

Key words:
haematuria - anticoagulants.


Autoři: M. Záleský;  M. Urban
Působiště autorů: Urologická klinika FN KV a 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Urban
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (1): 23-26
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem této retrospektivní studie byl rozbor nejčastějších příčin makroskopické hematurie jejich následné léčby. Autoři rovněž rozebírají příčiny makroskopické hematurie při léčběantikoagulancii. Z klinické databáze bylo vybráno 86 pacientů (30 žen a 56 mužů) hospitalizo-vaných pro makroskopickou hematurii nejasné etiologie. Průměrný věk pacientů byl 70 let. Popodrobném klinickém vyšetření pacientů bylo diagnostikováno u 29 pacientů (33,7 %) maligníonemocnění urogenitálního traktu, u 46 pacientů (53,5 %) benigní onemocnění urogenitálníhotraktu a u 11 pacientů (12,8 %) nebyla nalezena žádná abnormalita urogenitálního traktu anizdroj krvácení. U 50 pacientů (58 %) byla indikována konzervativní léčba, u 36 pacientů (42 %)byla indikována léčba operační, a to podle diagnostikované příčiny. U 11 pacientů (12,8 %) bylanalezena abnormální hodnota protrombinového času. Všichni tito pacienti užívali perorálnípřípravky - Warfarin nebo Pelentan. Průměrná hodnota INR Quickova testu u těchto pacientůbyla 4,25, tj. významně vyšší než je terapeutické rozmezí indikované u těchto pacientů.Vzhledem k nezanedbatelnému množství odhalených maligních i benigních onemocnění vyža-duje každá hematurie řádné urologické vyšetření podle správného vyšetřovacího algoritmu.Pacienty je nutné přesvědčit o dovyšetření i v případě odeznění všech obtíží.

Klíčová slova:
hematurie - antikoagulancia.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se