Valproát v léčbě bipolárníafektivní poruchy


Valproate in the Treatment of Bipolar AffectiveDisorder

In the introduction of the presented review the authors give reasons for seeking alternativesfor the use of lithium in the treatment of bipolar affective disorder. In the main part of the paperthey recapitulate available psychiatric literature published recently, dealing with the use ofvalproate in the acute treatment of manic and depressive episodes, and in follow-up andmaintenance treatment of a mixed episode. Valproate is more effective in acute treatment of amanic episode than a depressive episode. Valproate is more effective than lithium in thetreatment of rapid cycling and it can be used in follow-up and maintenance treatment of bipolaraffective disorder.

Key words:
bipolar affective disorder - treatment - valproate - acute treatment - maintenancetreatment - depressive episode - manic episode - lithium.v


Autoři: M. Bareš;  K. Borzová;  M. Hrdlička;  L. Propper
Působiště autorů: Psychiatrické centrum, Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. Dětská psychiatrická klinika FNM, Praha, zastupující přednosta MUDr. M. Hrdlička, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (5): 282-284
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v úvodu přehledového článku uvádějí důvody pro hledání alternativy k použití lithiav léčbě bipolární afektivní poruchy. V hlavní části článku rekapitulují dostupnou psychiatric-kou literaturu z posledních let zabývající se použitím valproátu v akutní léčbě manickéa depresivní epizody a v pokračovací a udržovací léčbě bipolární afektivní poruchy. Autořipovažují valproát za stejně účinný jako lithium v akutní léčbě manické epizody bipolárníafektivní poruchy a účinnější než lithium v léčbě smíšené epizody. Valproát je účinnější v akut-ní léčbě manické epizody než depresivní epizody. Valproát je účinnější než lithium v léčběrychlého cyklování a lze ho použít v pokračovací a udržovací léčbě bipolární afektivní poruchy.

Klíčová slova:
bipolární afektivní porucha - léčba - valporát - akutní léčba - udržovací léčba -depresivní epizoda - manická epizoda - lithium.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se