Detekce makroangiopatiíu diabetiků 2. typuv primární péči


Detection of Macroangiopathies in Type 2 Diabetics inPrimary Care

In 185 patients with type 2 diabetes who were looked after by general practitioners who hadattended a postgraduate course in diabetology, the possibilities of detection of macroangiopat-hies using clinical examination and available equipment were investigated. The observation isbased on 185 middle-aged obese patients (BMI = 30.5 kg/m 2 ) with a slight (9%) predominanceof women. The relatively poor clinical symptomatology was in contrast to a 34% prevalence ofischaemic changes on the ECG and reduced indexes of the ankle pressures (ABP < 1) in 36% ofthe examined subjects. Assessment of the ankle pressures (by means of an ultrasound detector)may prove important not only for the individual prognosis but it is also evidence of the risk ofdiabetic patients regardless of the type of treatment (65% dietetic treatment, 35% PAD) andthe level of glycated haemoglobin (HbAlc).

Key words:
diabetes type 2 - macroangiopathy - primary care.v


Autoři: J. Válek;  O. Stiebler;  M. Stieblerová;  M. Pípalová;  R. Pavlousková;  E. Vorlová;  M. Kaftanová;  H. Jeřábková;  R. Černín;  O. Škoda
Působiště autorů: Institut pro vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, a praktičtí lékaři Vodňany, Bavorov, Hořovice, Praha 5-Zbraslav, Benešov, Praha 10-Zahradní město, Přerov, Bučovice
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (5): 289-292
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru 185 nemocných s diabetem 2. typu, kteří byli v přímé péči praktických lékařů -absolventů postgraduálního kurzu IPVZ v diabetologii - byly ověřeny možnosti detekce makro-angiopatií s využitím klinických vyšetření i dostupného přístrojového vybavení. Pozorování seopírá o 185 nemocných středního věku, obézních (BMI = 30,5 kg/m 2 ), s mírnou (9%) převahouosob ženského pohlaví. Relativně chudá klinická symptomatologie kontrastovala s 34% preva-lencí ischemických změn na EKG a snížením indexů kotníkových tlaků (ABP < 1) u 36 %vyšetřených. Stanovení kotníkových tlaků (pomocí ultrazvukového detektoru), může mít vý-znam nejen pro individuální prognózu, ale je též dokladem ohrožení diabetiků bez ohledu natyp léčby (65 % léčeno dietou, 35 % PAD) a úroveň glykovaného hemoglobinu (HbAlc).

Klíčová slova:
diabetes 2. typu - makroangiopatie - primární péče.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se