Kvalita života mužůs posttraumatickoutransverzální míšní lézí


Quality of Life of Men withPosttraumatic Spinal Cord Injury

In the professional literature of many medical disciplines in recent years with increasingfrequency the quality of life is discussed as the objective of therapeutic intervention. The qualityof life of men with a posttraumatic transverse spinal lesion was not investigated in this countryso far. Investigation how a man with a posttraumatic transverse spinal lesion perceives hisposition in the world, under his living conditions and in relation to his objectives, expectations,lifestyle and interests provides information on the quality of life of thus affected men. Theauthors examined 32 men - paraplegics, using a subjective self-assessing questionnaire SQU-ALA - QOL. The control group comprised 167 men. The authors found that while in the repliesof respondents on the importance of different spheres of life there are no statistically significantdifferences between the mean score of paraplegics and controls, in the evaluation of satisfactionthe score of paraplegics was significantly lower as compared with the control group in thecategories of health - physical self-sufficiency - sex - politics - work. From the results ensuesthat for improvement of the life of men with posttraumatic spinal lesions collaboration ofmedical and non-medical components is essential.

Key words:
quality of life - SQUALA questionnaire - paraplegic quality of life.


Autoři: T. Šrámková 1;  E. Dragomirecká 2;  P. Wendsche P.cpinová 1 1;  M. Sutorý 1
Působiště autorů: Spinální jednotka Úrazové nemocnice, Brno-Ponávka, ředitel MUDr. P. Zelníček 2Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (5): 263-268
Kategorie: Články

Souhrn

V odborné literatuře mnoha lékařských oborů se v posledních letech stále častěji hovoří o kvalitěživota jako o cíli terapeutické intervence. Kvalita života mužů s posttraumatickou transverzál-ní míšní lézí u nás dosud zkoumána nebyla. Sledování, jak muž s posttraumatickou transver-zální míšní lézí vnímá své postavení ve světě, v podmínkách, ve kterých žije ve vztahu ke svýmcílům, očekáváním, životnímu stylu a zájmům, nám vypovídá o kvalitě života takto postiženýchmužů. Autoři vyšetřili 32 mužů - paraplegiků pomocí subjektivního, sebeposuzovacího dotaz-níku SQUALA - QOL. Kontrolní soubor zdravých tvořilo 167 mužů. Autoři zjistili, že zatímcove vyjádření respondentů o stupni důležitosti jednotlivých oblastí života nejsou rozdíly meziprůměrnými skóre paraplegiků a mužů kontrolního souboru statisticky významné, v hodnoceníspokojenosti byla zjištěna statisticky významně nižší míra spokojenosti u paraplegiků vesrovnání s kontrolním souborem v kategoriích zdraví - fyzická soběstačnost - děti - sex - práce.Statisticky významně nižší profil kvality života byl zjištěn u paraplegiků v kategoriích zdraví- fyzická soběstačnost - sex - politika - práce. Z výsledků vyplývá, že pro zlepšení kvality životamužů s poúrazovým přerušením míchy je nutná spolupráce medicínských i nemedicínskýchsložek.

Klíčová slova:
kvalita života - dotazník SQUALA - paraplegik - profil kvality života.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se