Zemřel MUDr. Bohuslav Málek


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 67, 2015, No. 1, s. 11.
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 12. 2. 2015 nás ve věku nedožitých 85 let navždy opustil MUDr. Bohuslav Málek, náš nejpřednější odborník v oboru hygiena práce, vědec, učitel, skromný člověk, přítel mnohých a genius svého oboru.

Narodil se dne 8. 3. 1930 v Křižanovicích u Chrudimi v zemědělské rodině. V roce 1949 vystudoval reál­né gymnázium v Chrudimi. Po maturitě byl přijat ke studiu na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy – pobočku v Hradci Králové. Po přeměně této lékařské fakulty na Vojenskou lékařskou akademii v roce 1951 byl poté, co odmítl vstup do armády, přeřazen na lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1952 pak studoval na nově vzniklé lékařské fakultě hygienické Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1955. Po promoci pracoval krátce na Krajské hygienické a epidemiologické stanici v Pardubicích. Potom po absolvování dvouleté základní vojenské služby nastoupil v roce 1958 na Hygienickou stanici hlavního města Prahy, kde pracoval až do důchodového věku. Od roku 1965 zde byl vedoucím odboru hygieny práce. V určitých časových úsecích zastupoval ředitele této hygienické stanice. Po mnoho let byl zástupcem hlavního odborníka pro obor hygiena práce a pracovní lékařství. V posledních letech svého života ještě pracoval na Ministerstvu zdravotnictví České republiky a podílel se zde na práci odborné komise pro posuzování nemocí z povolání i na vytváření zdravotnické legislativy.


MUDr. Bohuslav Málek vykonal v roce 1958 kvalifikační atestaci z oboru hygiena a epidemiologie, v roce 1964 pak složil nástavbovou atestaci z oboru hygiena práce. Obsáhl celý tento obor, zaměřil se ale zejména na problematiku prachu, toxikologii, neionizující a ultrafialové záření, technologii svařování elektrickým obloukem, netoxické aerosoly, azbest a chemické karcinogeny. Přednášel na lékařské fakultě hygienické Univerzity Karlovy v Praze i v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, učil také budoucí asistenty hygienické služby ve zdravotní škole. Byl autorem a spoluautorem velkého množství odborných prací, byl hlavním autorem vynikající učebnice Hygiena práce a členem pracovní skupiny pro hygienu práce Světové zdravotnické organizace.

Ti, kteří pana doktora Bohuslava Málka znali, na něj budou vzpomínat s obdivem a úctou. Jeho ­úmrtím odešel skvělý, nesmírně moudrý člověk a náš patrně nejvýznamnější hygienik práce.

Čest jeho památce.

Jménem redakční rady časopisu Pracovní lékařství

doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×