MUDr. Jiřina Mainerová


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 65, 2013, No. 1-2, s. 76.
Kategorie: Osobní zprávy

V letošním roce se ve zdraví dožila krásného jubilea 80 let naše bývalá paní primářka na Klinice pracovního lékařství FN Plzeň MUDr. Jiřina Mainerová. Tato stále elegantní dáma v pravém slova  smyslu ukončila studium na klasickém gymnáziu v r. 1951 a na Lékařské fakultě v r. 1958. Po promoci nastoupila  do Čs. státních lázní v Karlových Varech, kde setrvala jeden rok. Ve FN v Plzni pracovala od 1. 8. 1959 na tehdejším oddělení nemocí z povolání a toxikologie FN KÚNZ v Plzni jako sekundární lékařka. První atestaci z vnitřního lékařství složila úspěšně v r. 1961, nástavbovou atestaci z nemocí z povolání v r. 1963. Od 1. 1. 1976 zastávala funkci zástupce primáře. V r. 1979 se z oddělení stala Klinika pracovního lékařství a MUDr. Mainerová se od 1. 9. 1980 stala primářkou – zástupkyní přednosty. V r. 1982 se zúčastnila doplňkového kurzu Organizace a řízení zdravotnictví v IPVZ. Pracovní poměr ve FN byl ukončen 14. 8. 1993 odchodem do starobního důchodu, ale až do r.1997 setrvala na klinice jako zaměstnankyně LF UK na úvazek 0,5 pro výuku mediků, kterým předávala své bohaté zkušenosti z oboru. I po odchodu však zůstala s námi v kontaktu, pravidelně dochází na semináře i společenská setkání.

Osud jí bohužel nedopřál vlastní děti, ale na druhé straně jí dal nadmíru schopnosti laskavě a s pochopením vychovávat a vzdělávat mladší generaci nás čerstvě nastupujících lékařek a sestřiček. Elegantní, upravená a usměvavá vždy navrhla správné řešení v našich pracovních, ale i mimopracovních problémech. Práce byla po dlouhou dobu hlavním smyslem jejího života. Již ve zralejším věku se potkala se skvělým partnerem, se kterým prožili několik šťastných let, než jí ho vzala zákeřná nemoc. Krásné chvíle plné pohody zažívá dosud na své chaloupce na Domažlicku. Není nikdo z nás, kteří jsme prošli pod jejím vedením, kdo by si nevážil této vzdělané, moudré a v každém smyslu slova krásné dámy.

Milá Jiřinko, dovol, abych Ti za všechny bývalé i současné spolupracovníky popřála (ač trochu s prodlením) hodně zdraví, štěstí a pohody v dalším životě. Abys zůstala pořád taková, jakou Tě známe, jak si Tě vážíme a máme rádi.

Za Kliniku pracovního lékařství FN a LFUK Plzeň

MUDr. Hana Bejčková


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1-2

2013 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se