Primární prevence kardiovaskulárních onemocnění u zaměstnanců velké nemocnice


Primary Prevention of Cardiovascular Diseases in Employees of a Big Hospital

The aim of the study was to find out the occurrence of risk factors of cardiovascular diseases in employees of a big hospital. The authors examined 3124 employees of a big hospital in the framework of occupational preventive examinations between 2002 and 2005. 2562 women and 562 men were examined, their average age was 36.2 years. The employees filled in the questionnaire on basic risk factors and their BMI, blood pressure and basic values of spectrum of lipids were examined.

Prevalence of smoking in men was more than 29 %, in women 27 %. The disorder of lipid metabolism was found in 39 % of men and 41 % of women. Overweight was found in 41.6 % of men and 20.6 % of women. Adequate physical activity was reported by 65.9 % of men and 58.2 % of women. Prevalence of hypertension reached 34 % in men and 17.9 % in women. The occurrence of risk factors in our sample is high, in discussion it is compared with the occurrence in population and with the occurrence found in other studies in health workers in CR and abroad. The authors recommend the primary prevention of cardiovascular diseases to become the part of occupational preventive examinations.

Key words:
health workers, cardiovascular diseases, risk factors


Autoři: E. Sovová 1;  M. Nakládalová 2;  M. Kaletová 1;  J. Lukl 1;  I. Benušová 1;  P. Doupalová 1
Působiště autorů: Oddělení preventivní kardiologie I. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1;  Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 58, 2006, No. 4, s. 144-147.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem práce bylo zjistit výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u zaměstnanců velké nemocnice. V letech 2002–2005 vyšetřili autoři v rámci pracovnělékařských preventivních prohlídek 3124 zaměstnanců velké nemocnice. Jejich průměrný věk byl 36,2 let a jednalo se o 2562 žen a 562 mužů. Zaměstnanci vyplnili dotazník na základní rizikové faktory a dále byl při vyšetření zjištěn BMI, hodnota krevního tlaku a základní hodnoty lipidového spektra.

Výskyt kouření u mužů přesáhl 29 %, u žen 27 %. Porucha lipidového metabolismu se vyskytla u 39 % mužů a 41 % žen. Nadváha byla zjištěna u 41,6 % vyšetřených mužů a u 20,6 % žen. Přiměřenou pohybovou aktivitu uvedlo 65,9 % mužů a 58, 2 % žen. Výskyt hypertenze u mužů dosáhl 34 %, u žen 17,9 %.

Výskyt rizikových faktorů v našem soboru je vysoký, v diskusi je srovnáván s výskytem v běžné populaci i s výskytem zjišťovaným v jiných studiích u zdravotníků v ČR i v zahraničí. Autoři doporučují, aby se primární prevence kardiovaskulárních onemocnění stala součástí pracovnělékařských preventivních prohlídek.

Klíčová slova:
zdravotníci, kardiovaskulární onemocnění, rizikové faktory


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se