Vliv důlního prostředí na výskyt chronické bronchitidy, CHOPN a bronchiálníhyperreaktivity u bývalých horníků OKD


The Coal Mine Environment Factors Influence on the Occurence of Chronic Bronchitis, COPD and Bronchial Hyperreactivityin Former Coal Miners

The objective of the paper is to review the impact of coal mine dust exposure on airways in coal miners. 2036 former coal minerswhere examined at the Clinic of Occupational Diseases at Ostrava University Hospital in 2002 and 2003. Their average age was60 years. They have been out of the dust exposure for nearly 16 years. They were exposed to the respirable coal mine dust on theaverage of 23.5 years. One half of the cohort includes never smoking miners (N = 1025) and the second half of the cohort includesformer or present long-term smoking miners (N = 1011). The significant difference was found between smokers and non-smokers (P< 0.001). No correlation between the number of fumigated cigarettes, the lenght of smoking and the prevalence of airway diseaseswas found. The significant association between the length of coal mine dust exposure and the prevalence of airway diseases wasfound (P < 0.001). It was seen mainly in smokers exposed to mine dust more then 28 years. Prevalence of chronic bronchitis informer coal miners (69%) outnumbered significantly incidence of the disease in non-exposed population, but even in workersexposed to another occupational dust. Airways obstruction was recorded in 30.35% miners. Symptoms of airway hyperreactivity(AHR) were recorded in 14.4% smokers and in 13% non-smokers, both groups were exposed to coal mine dust for the same time.The coincidence of the AHR with allergy was present in 22.3% of smokers and in 23.3% of non-smokers. The pneumoconiosis withtypical RTG signs according to the ILO was diagnosed in 57.8% miners (N = 1177) and only 18% of the sample suffered from thecomplicated form of pneumoconiosis. COPD of the 2nd and the 3rd stage was recorded only in 10% of these patients with severestage of pneumoconiosis (1.7% of the whole sample).

Key words:
chronic bronchitis, COPD and airway hyperreactivity, coal-miners


Autoři: Z. Hajduková 1;  I. Macháček 1;  Z. Kubinyiová 1;  J. Slepička 1;  J. Havlásková 1;  V. Kosek 2
Působiště autorů: Klinika chorob z povolání FNsP, Ostrava-Poruba, přednostka MUDr. Zdeňka Hajduková 2Oddělení zdravotnických informací a analýz FNsP Ostrava-Poruba, přednostka MUDr. Zdeňka Hajduková 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2004, No. 3, s. 124-129.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce je zhodnotit význam působení kamenouhelného prachu na dýchací cesty horníků. Na Klinice chorob z povoláníFakultní nemocnice v Ostravě bylo v letech 2002–2003 vyšetřeno 2036 bývalých horníků Ostravsko-karvinských kamenouhelnýchdolů, průměrného věku 60 let, kteří již téměř 16 let nebyli exponováni důlnímu prachu. V dole pracovali průměrně 23,5 roku.Polovinu souboru tvoří horníci, kteří nikdy nekouřili, a druhou polovinu dlouholetí bývalí a současní kuřáci. Rozdíl mezi kuřákya nekuřáky byl statisticky významný (p < 0,001). Počet vykouřených cigaret a délka expozice cigaretovému kouři však nebylystatisticky významné ve vztahu k výskytu onemocnění dýchacích cest. Byla zjištěna statisticky významná souvislost mezi délkou důlníexpozice a onemocněním dýchacích cest (p < 0,001), která se nejvíce projevila u kuřáků s délkou expozice v dole nad 28 let, a toproti skupinám s expozicí do 28 let.Šedesátidevíti procentní výskyt chronické bronchitidy u bývalých horníků převyšoval významně výskyt tohoto onemocnění u neexponovanépopulace, ale také u dělníků jiných prašných provozů. Obstrukci dýchacích cest mělo 30,35 % horníků.Známky bronchiální hyperreaktivity byly zaznamenány u 14,4 % kuřáků a u 13 % nekuřáků, kteří byli exponováni průměrněstejnou dobu důlnímu prachu. U kuřáků se bronchiální hyperreaktivita shodovala s alergií ve 22,3 %. U nekuřáků byla shodabronchiální hyperreaktivity s alergií ve 23,3 %.Pneumokoniózu s typickými RTG znaky podle ILO mělo 57,8 % horníků (n = 1177), z toho jen 18 % v komplikované formě.CHOPN II.–III. stupně jsme zaznamenali jen u 10 % těchto pacientů s komplikovanou pneumokoniózou (tj. 1,7 % celého souboru).

Klíčová slova:
CHOPN, chronická bronchitida, bronchiální hyperreaktivita, horníci

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se