Retrospektivní pohled na profesionální nemoci z přetížení v královéhradeckémregionu


A Retrospective View on Occupational Diseases from Overburden in the Region of Hradec Králové

The paper focuses on retrospective evaluation of professional diseases caused by the one-sided excessive and long-term overburdenof extremities from seven former districts of the Hradec Králové region between 1987 and 1996. 88 patients (49 women and 39men) were included in the follow up. The average age in the time of the evaluation of the occupational disease was 47.1 years(between 16 and 60 years). The disease occured most frequently between 46 and 55 years. The professional disease was approvedwithin the one year from the first occurence of difficulties in 40 patients (45.5 %). Within the one year of duration of difficulties, allelbow bursitis and mononeuropathies of lower extremities, 44 % of epicondylitis humeri and 33 % of carpal tunnel syndrome werereported according to diagnosis. The most common diagnosis of the carpal tunnel syndrome was found in 27 individuals (22 womenand 5 men), i. e. 30.7 % of the sample. The second most common diagnoses were epicondylitis humeri in 25 individuals (15 womenand 10 men), i. e. 28.4 % of the sample. The folowing most common diagnoses were 7 mononeuropathies of upper extremities, 6bursitis of knee, 6 injuries of shoulder, 4 bursitis of olecranon, 4 arthrosis of the first carpomethacarpal joint, 3 tendosynovitis, 3other arthrosis, 2 mononeuropathies of lower extremities and 1 entesopathy of patella. 87 % injuries were related only to upperextremities. 59 % of injuries were of orthopedic origin and 41 % of neurologic origin. Neurological diagnoses prevailed in women(75 %). Orthopedic diagnoses were prevalent in men in 57.7 %. Professional exposure ranged between 1 day and 41 years. Themost frequent professional exposure to strain was between 26 and 30 years. Coexposure to vibrations, predominantly in men, wasobserved in 31 persons (20 men and 11 women), i.e. 35.2 % of the sample. This combination occured most commonly in professionslike hollow-glass cutters, glass polishers, grinders, cast polishers and dental assistants. On the contrary, current difficulties relatedto the neck vertebral column which deteriorated the course of the disease upon upper extremities in 61 %, were observed predominantlyin women. The most prevalent professions were floor-covering layers, female workers producing rails under car seats,grinders and glass polishers. 37.5 % of patients underwent surgical treatment, 25 % of patients spa treatment. 17 % of patientsreceived full and 13.6 % of patients partial payments for industrial injury. The most common diagnosis causing disability was thesyndrome of a carpal tunnel. 96 % of patients from our sample were indemnified, 33 % of patients for surgery in addition.

Key words:
professional one-sided excessive and long-term strain on extremities, carpal tunnel syndrome, epicondylitis humeri, socialimpact of the disease


Autoři: E. Korolová
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, prim. MUDr. Eva Korolová, pověřená vedením kliniky
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2004, No. 3, s. 110-119.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zaměřila na retrospektivní zhodnocení profesionálních onemocnění z jednostranného nadměrného a dlouhodobéhozatížení končetin ze 7 bývalých okresů královéhradeckého regionu za 10 let (1987–1996). Jednalo se o 88 postižených (49 žen a 39mužů). Průměrný věk v době šetření nemoci z povolání byl 47,1 let (16–60 let). Nejčastěji se tato onemocnění vyskytovala mezi46–55 lety. U 40 osob (45,5 %) byla profesionalita onemocnění přiznána do 1 roku od začátku obtíží. Podle diagnóz byly do 1 rokutrvání obtíží hlášeny všechny burzitidy loktů a mononeuropatie dolních končetin, rovněž 44 % epikondylitid humeru a 33 % syndromůkarpálního tunelu. Nejčastější diagnóza samostatných syndromů karpálního tunelu se zjistila u 27 osob, tj. 30,7 % (22 žen a 5mužů). Na druhém místě byly epikondylitidy humeru, u 25 osob, tj. 28,4 % (u 15 žen a 10 mužů). Dalšími diagnózami podle počtubylo: 7 mononeuropatií horních končetin, 6 burzitid kolen, 6 poškození ramene, 4 burzitidy olekranu, 4 artrózy I. karpometakarpálníhokloubu, 3 tendosynovitidy, 3 jiné artrózy, 2 mononeuropatie dolních končetin a 1 entezopatie čéšky. Celkem 87 % postižení setýkalo pouze horních končetin. Podle charakteru bylo 59 % postižení ortopedické povahy, neurologický charakter mělo 41 %.Neurologické diagnózy v 75 % převažovaly u žen. Ortopedické diagnózy u mužů tvořily 57,7 %. Pracovní expozice se pohybovalaod 1 dne do 41 let. Nejčastější pracovní expozice zatížením byla mezi 26–30 roky. Spolupůsobení expozice vibracím, převážněu mužů, bylo pozorováno u 31 osob, tj. 35,2 % (20 mužů a 11 žen). Nejčastěji se tato kombinace projevovala u profese kuličia leštiči skla, brusiči a cidiči odlitků a u zubních laborantů. Naproti tomu současné obtíže s krční páteří, které zhoršovaly průběhonemocnění v 61 % na horních končetinách, jsme pozorovali převážně u žen. Nejvíce zastoupenou profesí byl kladeč podlahovýchkrytin a dělnice při výrobě vodítek pod sedačky aut, kulič a leštič skla. Chirurgickou léčbu absolvovalo 37,5 % pacientů a lázeňskouléčbu 25 % nemocných. Plný invalidní důchod obdrželo 17 % a částečný 13,6 % nemocných. Nejčastější diagnózou, způsobujícínáslednou invaliditu, byl syndrom karpálního tunelu. Z našeho souboru bylo 96 % nemocných jednorázově odškodněno, 33 % i zachirurgický výkon.

Klíčová slova:
profesionální jednostranné nadměrné a dlouhodobé zatížení končetin, syndrom karpálního tunelu, epikondylitidy humeru,sociální dopady onemocnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se