Naše zkušenosti s třífázovou scintigrafií loktů pro posuzování profesionálníchentezopatií


Our Experience with Three-phase Scintigraphy of Elbows for Assessing Occupational Entesopathies

The authors examined 83 patients by the three-phase scintigraphy of elbows between 1998 and 2003. They found out chronicentesopathies in 71 patients of the sample referred to the orthopaedic examination due to suspected disease of upper extremities dueto overload. The three-phase scintigraphy was positive only in 46 % of patients examined. The significant correspondence ofclinical and scintigraphy findings was not found neither in ulnar nor radial entesopathies including their concurrence. As concernsadditional diagnoses, the syndrome of carpal tunnel was found in 32 % of patients and arthrotic changes on elbow joints in 20 % ofpatients – there were mild nonsignificant changes.Positive correlation between orthopaedic and scintigraphy findings was neither found in next 12 patients referred by theorthopaedic specialist to the scintigraphy without suspicion on occupational origin.Authors conclude that further detailed follow-up in a larger sample is necessary. They do not doubt the diagnostic contributionof the three-phase scintigraphy, however they think that this method should not be the main criterion in diagnosing entesopathies ofelbows currently.

Key words:
entesopathy, three-phase scintigraphy of elbows, overloading upper extremities, occupational disease


Autoři: J. Slepička 1;  I. Macháček 1;  J. Havlásková 1;  E. Filip 1;  O. Kraft 2;  V. Kosek 3
Působiště autorů: Klinika chorob z povolání Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava, přednostka MUDr. Zdeňka Hajduková 2Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava, přednosta MUDr. Otakar Kraft 3Oddělení zdravotnických informací a analýz Fakult 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2004, No. 2, s. 55-58.
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 1998–2003 vyšetřili autoři třífázovou scintigrafií lokty celkem 83 pacientů. U vlastního souboru pacientů, odeslanýchpro podezření na onemocnění horních končetin z přetěžování, zjistili ortopedickým vyšetřením chronické formy entezopatií u 71osob. Pozitivitu třífázové scintigrafie nalezli pouze u 46 % vyšetřených. Ani u ulnárních či radiálních entezopatií – včetně jejichsoučasného výskytu – nezjistili významnou shodu klinických a scintigrafických nálezů. Z vedlejších diagnóz nalezli současně u 32 %syndrom karpálního tunelu a u 20 % artrotické změny na loketních kloubech, ale šlo o lehké nevýznamné změny.U dalších 12 pacientů, odeslaných ortopedy k scintigrafickému vyšetření bez podezření na profesionalitu, rovněž nenašli pozitivníkorelaci mezi ortopedickými a scintigrafickými nálezy.Autoři usuzují, že bude nutné další podrobné sledování dané problematiky u většího souboru osob. Podle jejich názoru nelzepochybovat o diagnostickém přínosu třífázové scintigrafie, nicméně se domnívají, že by v současné době neměla být tato metodahlavním kritériem objektivizace entezopatií loktů.

Klíčová slova:
entezopatie, třífázová scintigrafie loktů, přetěžování horních končetin, nemoc z povolání

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se