Projekt prevence kardiovaskulárních chorob u zdravotnických zaměstnanců


Cardiovascular Disease Prevention Project in Health Professionals

Prevention of cardiovascular diseases is one of the priorities of current cardiology. Authors describe the first experience with theproject of prevention of cardiovascular diseases in the staff of the Faculty Hospital in Olomouc. In the pilot project, 418 women and82 men filled in the questionnaire on main risk factors of cardiovascular diseases during the preventive examination. Nurses of theDepartment of Preventive Cardiology completed the collected data and attributed the size of risk of cardiovascular diseaseaccording to the tables. The physician evaluated the protocol and recommended a targeted intervention. The paper presentsprevalence of risk factors in the studied group and compares it to the prevalence in general population. The medium and high riskof cardiovascular diseases in last 10 years was found in 13.4 % of the staff. The pilot project confirmed simplicity of evaluation ofcardiovascular risk. Authors recommend the prevention of cardiovascular diseases to become a part of preventive examinations.

Key words:
prevention of cardiovascular diseases, health professionals, risk factors, targeted intervention


Autoři: E. Sovová 1;  M. Nakládalová 2,3;  J. Fialová 2,3;  M. Kaletová 1;  I. Benušová 1;  P. Doupalová 1
Působiště autorů: Oddělení preventivní kardiologie FN Olomouc, vedoucí MUDr. Eliška Sovová, PhD. 2Středisko závodní preventivní péče FN Olomouc, vedoucí doc. MUDr. Jarmila Fialová, CSc. 3Klinika pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc, přednostka MUDr. Marie Nakládalová, P 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2003, No. 3, s. 105-108.
Kategorie: Články

Souhrn

Prevence kardiovaskulárních chorob patří k prioritám současné kardiologie. Autoři popisují první zkušeností s projektem prevencetěchto onemocnění u zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc. V pilotním projektu bylo vyšetřeno 418 žen a 82 mužů, kteří připreventivní prohlídce vyplnili dotazník na základní rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Zdravotní sestry oddělenípreventivní kardiologie doplnily zjištěné objektivní údaje a podle tabulek stanovily míru rizika kardiovaskulárních chorob. Lékařprovedl vyhodnocení protokolu a doporučil cílenou intervenci. Práce uvádí výskyt rizikových faktorů u sledované skupiny a srovnáváho s výskytem v běžné populaci. Střední a vysoké riziko kardiovaskulárních chorob za 10 let bylo zjištěno u 13, 4 % zaměstnanců.Pilotní projekt potvrdil jednoduchost zhodnocení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Autoři doporučují, aby se prevence kardiovaskulárníchchorob stala součástí preventivních prohlídek.

Klíčová slova:
prevence kardiovaskulárních onemocnění, zdravotničtí zaměstnanci, rizikové faktory, cílená intervence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se