Test ověření znalostí lékařů pečujících o potápěče


Testing the Knowledge of Doctors Engaged in Care of Divers

The paper deals with the problem of accreditation of doctors for some special operations or activities. The author presents theexample of a test on the basis of which in the past the Advisory Centre for Divers issued doctors with a certificate on professionalability of health care of divers.The expanding volume of scientific findings in medicine will necesitate specialization of doctors in narrower disciplines thanhitherto. This applies also to the extensive discipline of occupational medicine.

Key words:
accreditation, diving, specialization in occupational medicine, test


Autoři: Hrnčíř
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání 3. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 2, s. 68-73.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zamýšlí nad problematikou akreditace lékařů k některým speciálním výkonům a činnostem. Přináší příklad testu, nazákladě kterého v minulosti Poradna pro potápěče vydávala lékařům osvědčení o odborné způsobilosti ke zdravotnickému zabezpečování potápěčských prací.Narůstající množství vědeckých poznatků v medicíně bude vyžadovat, aby se lékaři specializovali v užších oborech, než tomubylo dosud. Týká se to i tak širokého oboru, jakým je pracovní lékařství.

Klíčová slova:
akreditace, potápění, specializace uvnitř pracovního lékařství, test

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se