Bolestivé syndromy horních končetin


Painful Syndromes of the Upper Extremities

The authors submit a brief review of the most frequent painful syndromes of the upper extremities encountered in clinicalpractice. They used as a basis not only their own experience but also findings of neurologists and orthopaedists who have workedfor prolonged periods as consultants in occupational medicine. Another source of information is, in addition to traditionalprofessional literature, the internet and information published on its pages devoted to this problem.In practice it is relatively difficult to adhere in the whole Republic to the same criteria of assessment when establishing thediagnosis, deciding on treatment and subsequent assessment of the possible occupational character of these diseases. In particularrecommended plans of therapeutic procedures (standards) may prove helpful. Their elaboration for the discipline is at presenta foremost task.The authors mention unequivocal degenerative syndromes such as arthroses which are adequately described in the professionalliterature. Individual syndromes are listed with regard to the topographic anatomy.The compendium is meant in particular for physicians in departments and clinics of occupational diseases who are working fortheir attestation examination. Colleagues engaged in postgraduate studies may also find some of the information useful.

Key words:
painful syndromes of the upper extremities, chronic inflammatory processes


Autoři: Straková;  Gromnica;  Kundrát
Působiště autorů: Hornická poliklinika, s. r. o., oddělení nemocí z povolání, Ostrava Hornická poliklinika, s. r. o., ortopedická ambulance, Ostrava
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 2, s. 58-67.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři článku předkládají stručný přehled nejčastějších bolestivých syndromů horních končetin, se kterými se setkáváme v našíklinické praxi. Vycházeli jsme nejen z vlastních zkušeností, ale i z poznatků kolegů neurologů a ortopedů, kteří dlouhodobě pracujíjako odborní konziliáři v oblasti profesionální medicíny. Dalším zdrojem informací - kromě tradiční odborné literatury - bylinternet, resp. informace zveřejněné na jeho stránkách věnovaných této problematice.V praxi je poměrně obtížné udržet v rámci celé republiky stejná posudková kritéria při stanovení diagnózy, léčby a následnémposuzování ev. profesionality těchto onemocnění. Napomoci mohou zejména Doporučené plány léčebného postupu (standardy),jejichž vypracování pro náš obor je současným ústředním úkolem.V práci nejsou uvedeny jednoznačné degenerativní syndromy typu artróz, které jsou dostatečně popsány v odborné literatuře.Jednotlivé syndromy jsou řazeny s přihlédnutím k topografické anatomii.Repetitorium je určeno především lékařům pracujícím na odděleních a klinikách nemocí z povolání, resp. pracovního lékařství,kteří jsou v přípravě na nástavbovou atestaci. Informace zde mohou nalézt i kolegové v rámci postgraduálního studia.

Klíčová slova:
bolestivé syndromy horních končetin, chronické zánětlivé procesy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se