Porovnání profesionálních syndromů karpálního tunelu hlášených v České republice a v USA


A Comparison of Occupational Carpal Tunnel Syndromes Notified in the Czech Republic and in the U.S.A.

The authors compared a group of 54 patients having been notified as suffering from the occupati- onal carpal tunnel syndrome by the Clinic of Occupational Diseases, General University Hospital in Prague with a group of 38 patients, where the syndrome was notified by the Clinic of Occupati- onal Diseases in Albany, New York, U.S.A. The group of patients examined in Prague included significantly more men (61% versus 21%, p < 0.05), the mean age at the time of diagnosis being higher by 6 years (p < 0.05), the mean duration of exposure being longer by 8 years (p < 0.01), a interval between the first occurrence of first signs of the syndrome and notification of the occupational disease longer by 1.5 year (p < 0.01) and a higher incidence of severe EMG findings (67% versus 27%). The syndrome occurred in the Prague patients mostly as an isolated diagnosis (in 81%), whereas in the patients from Albany it was mostly accompanied by other accompanying diagnoses (in 83%). In 90% of patients from Albany the syndrome developed at work characterized by repetitive light movements, whereas in 98% of the Prague patients it resulted from heavy physical work. The observed differences are apparently due to several causes. In addition to different structure of the industries a role is played by different diagnostic and evaluation crite- ria and also varied perception of health complaints or motivation for obtaining the status of occupational disease in the two populations.

Key words:
carpal tunnel syndrome, overload, RSI, EMG


Autoři: Pavel Urban;  Eckardt Johanning 1;  Edgar Lukáš;  Anne Tencza 1
Působiště autorů: Centrum hygieny práce a nemocí z povolání SZÚ, Praha, vedoucí prof. MUDr. M. Cikrt, DrSc. 1 Eastern NY Occupational Health Program, Albany, NY, Director E. Johanning, MD, PhD.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1998, No. 4, s. 175-180.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři porovnali soubor 54 pacientů, u nichž byl klinikou nemocí z povolání VFN v Praze ohlášen v roce 1996 profesionální syndrom karpálního tunelu (SKT) z přetěžování, se souborem 38 pa- cientů, u nichž byl profesionální SKT ohlášen klinikou nemocí z povolání v Albany, New York, USA. Ve srovnání se skupinou pacientů z Albany vykazovala skupina pacientů hlášených v Praze významně větší podíl mužů (61 % vs 21 %, p < 0,05), o 6 let vyšší průměrný věk v době stanovení diagnózy SKT (p < 0,05), o 8 let delší průměrnou délku expozice (p < 0,01), o 7 let delší průměrnou latenci příznaků SKT (p < 0,01), o 1,5 roku delší interval mezi výskytem prvních příznaků SKT a ohlášením nemoci z povolání (p < 0,01) a vyšší frekvenci těžkých EMG nálezů (67 % vs 27 %). SKT se u pražských pacientů vyskytoval většinou jako izolovaná diagnóza (81 %), zatímco u pacientů z Albany byl většinou sdružen s dalšími průvodními diagnózami (83 %). U 90 % pacientů z Albany vznikl SKT při práci charakteru repetitivních lehkých pohybů, zatímco u 98 % pacientů praž- ských vznikl při těžké fyzické práci. Pozorované rozdíly mají jistě více příčin. Kromě rozdílů ve složení průmyslu se zřejmě uplatňují také rozdíly v diagnostických a posudkových kritériích a dále odlišná percepce zdravotních potíží či odlišná motivace k získání nemoci z povolání v obou populacích.

Klíčová slova:
syndrom karpálního tunelu, přetěžování, RSI, EMG

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se