Longitudinální studie vývoje krevního tlaku horníků po jejich vyřazení z hlubinných dolů


A Longitudinal Study on the Evolution of Blood Pressure in Miners after Their Replacement from Deep Underground Mines

The evaluation of a 10-year longitudinal study confirmed that the mean blood pressure, both systolic and diastolic, in miners of the deep underground mines decreases significantly after their replacement from the work underground. At the time of their employment in the mining operati- ons their blood pressure values were significantly higher than corresponding values of men, matched by age, living in the same Ostrava area. After the miners were shelved from the work, their blood pressure values gradually corresponded to the control population. The decrease of blood pressure did not develop in all of the observed miners, but was related to normalization of previously increased blood pressure in more than a half of the men. The decrease was not depend- ent on the previous type of exposure in the mine, i.e. it was not different in the exminers exposed only to noise from the group of hand drifters and miners, who were exposed to noise and vibrati- ons above the acceptable limits. In connection with the presented results the authors presume that the underground work exerts a complex stress, whose elimination favourably influences these haemodynamic characteristics.

Key words:
blood pressure, noise, vibration, miners, longitudinal study


Autoři: Milena Menzlová;  Anna Šplíchalová;  Hana Tomášková
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice v Ostravě, ředitel MUDr. Jaroslav Volf
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 1998, No. 4, s. 169-174.
Kategorie: Články

Souhrn

Vyhodnocením desetileté longitudinální studie bylo potvrzeno, že průměrný krevní tlak horníků hlubinných dolů po jejich vyřazení z dolů signifikantně klesá, a to jak systolický, tak i diastolický. Během práce na důlních pracovištích byly hodnoty krevního tlaku vyšší, než hodnoty srovnatelně starých mužů ostravské populace, po vyřazení z dolů došlo k vyrovnání těchto hodnot s uvedeným referenčním souborem. Snížení tlaku nebylo dáno rovnoměrným poklesem těchto parametrů u všech jedinců, ale normalizací původně zvýšeného tlaku u více než poloviny horníků. Tento pokles byl nezávislý na jejich předcházející expozici pracovním rizikům v dole, to znamená, že není signifikantně odlišný u skupiny exhorníků exponovaných pouze hluku a u skupiny ručních razičů a rubačů, kteří byli exponovaní nadlimitnímu hluku i vibracím. V návaznosti na uvedené výsledky autoři předpokládají, že práce pod zemí má charakter komplexního stresoru, jehož eliminace má příznivý dopad na uvedené charakteristiky hemodynamiky.

Klíčová slova:
krevní tlak, hluk, vibrace, horníci, longitudinální studie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se