Odešel doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc., Dr. Med.


Autoři: doc. MUDr. Chovanec Martin, Ph.D.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 69, 2020, No. 4, pp. 194.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Dne 25. září 2020 odešel po delší vážné nemoci ve věku 73 let náš kolega, emeritní přednosta Otorinolaryngologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a dlouholetý vedoucí Otoneurologické sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Ztratili jsme tak jednoho z předních odborníků, akademika, pedagoga, člověka, kterého jsme si vážili.

Doc. Hahn pocházel z lékařské rodiny. Vystudoval gymnázium na Praze 2. Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1971 nastoupil na post asistenta I. ústavu pro lékařskou a soudní chemii. Otorinolaryngologii se začal věnovat až v roce 1973, kdy se stal sekundárním lékařem Otorinolaryngologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a Univerzity Karlovy u prof. Karla Sedláčka. Zde pracoval zprvu jako sekundární lékař na lůžkovém oddělení i ambulanci a získával své klinické zkušenosti z celé otorinolaryngologie.

Po složení atestace 1. stupně z ORL v roce 1976 se doc. Hahn věnoval problematice otoneurologie. Vedl poradnu pro nitroušní poruchy. Již v tomto období se aktivně zúčastňoval klinických seminářů a zahraničních stáží, kde sbíral první zkušenosti s vědeckou prací.

Tehdejším přednostou kliniky byl pověřen prací na vestibulárním oddělení. K jeho učitelům patřili doc. Armín Široký z Neurologické kliniky FVL UK, prof. Ervín Černý, doc. Miroslav Holub z ORL oddělení ÚVN Praha, prof. Miroslav Novotný z ORL kliniky MU Brno a také prof. Michal Pichanič z ORL Kliniky UPJŠ Košice. Cenné zahraniční zkušenosti nabyl opakovanými pobyty u prof. Otto Ribáryho na ORL klinice Semmelweisovy Univerzity v Budapešti, prof. Ernesta Gerharda na ORL klinice University Charité v Berlíně, prof. Joachima Wilkeho na ORL klinice v Erfurtu a prof. Toni Haida na ORL klinice v Erlangenu. Zásadní význam pro jeho další práci měl šestiměsíční pobyt na ORL klinice Gordona Snowa Vrije v Universitaet Amsterdam, kde z podstatné části dokončil svou kandidátskou dizertační práci.

V roce 1984 obhájil vědeckou kandidátskou dizertační práci na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze na téma Diagnóza a audiovestibulární nálezy u pacientů s Ménièrovou chorobou. V roce 1986 s ním bylo zahájeno na FVL UK habilitační řízení a docentem byl jmenován v roce 1987.

V letech 1989–1992 pobývaldoc. Hahn na ORL klinice Julius--Maximilians Universität ve Würzburgu u významného světo­vé­ho specialisty na problematiku oto­neuto­logie prof. Dr. C. F. Clausena, prezidenta mezinárodní Neurootologické a ekvilibrometrické společnosti. Toto pracoviště patří mezi nejvýznamnější světová otoneurologická centra a také díky svému zakladateli prof. Wullsteinovi i mezi přední evropská otologická centra. Zdejší pobyt doc. Hahna ovlivnil na celou jeho další kariéru. Navázal bohatou spolupráci s předními světovými odborníky a také zde v roce 1994 obhájil s pochvalou kandidátskou dizertační práci s názvem Neurootologische Befunde bei Patienten mit Akus-tikus­neurinomen.

V říjnu 1992 byl doc. Hahn jmenován přednostou Otorino-laryngologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a ve funkci setrval do roku 2015. Působil také jako náměstek vinohradské nemocnice. Zajistil významnou rekonstrukci a modernizaci prostor kliniky. Nelze opomenout rozvoj i dalších odvětví otorinolaryngologie, který doc. Hahn svými aktivitami na klinice podpořil.

Odborné poznatky a zkušenosti z praxe publikoval doc. Hahn v odborných domácích i zahraničních časopisech a sbornících. Je autorem několika vyhledávaných monografií: Otoneurologie – diagnostika a léčba závratí, Závratě – diagnostika a léčba, Otoneurologie a tinitologie. Jako autor tak jako první zpracoval uvedená témata v české odborné literatuře. Dále jako vedoucí autorského kolektivu, spoluautor a editor se významně podílel na přípravě učebnice Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi, která se dočkala již druhého vydání.

Pan docent byl skvělý rétor i organizátor odborných akcí. Přednesl stovky odborných příspěvků a byl otcem a hlavním organizátorem národního Otoneurologického kongresu. Miloval svou rodinu. V osobním životě ho přitahovala kultura, především divadlo. Byl také nadšeným sportovcem, výtečným tenistou a fanouškem fotbalového klubu Slavia Praha.

Svou prací, přístupem k pacientům i kolegům zůstává doc. Hahn navždy vepsán do historie otorinolaryngologie.

Čest jeho památce!

doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2020 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se