XVII. česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngológov 2018


Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 68, 2019, No. 3, pp. 182-183.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Slovensko, Vysoké Tatry)

V dňoch 21. - 23. septembra 2018 sa viac ako 100 mladých lekáriek a lekárov stretlo na XVII. česko-slovenskom kongrese mladých otorinolaryngológov v krásnom prostredí Vysokých Tatier s rovnakým cieľom ako pred 32 rokmi - naučiť sa odprezentovať svoju odbornú prácu a diskutovať o nej. V neposlednom rade aj nadviazať odborné a osobné kontakty v rámci odbornej ORL spoločnosti.

História zjazdov mladých otorinolaryngológov sa začala písať v roku 1986 v Jasnej pod Chopkom (SR), kedy sa po prvýkrát v tom čase mladí lekári I. Šebová, M. Profant a J. Klačanský rozhodli zorganizovať kongres typu „mladí pre mladých“ a podujatie sa stalo tradíciou. V dvojročných intervaloch sa konalo na miestach: Harrachov (1988, ČR), Jasná pod Chopkom (1990, SR), Srní (1992, ČR), Rajecké Teplice (1994, SR), Nymburk (1996, ČR), Bratislava (1998, SR), Seč (2000, ČR), Košice (2002, SR), Luhačovice (2004, ČR), Modra (2006, SR), Jablonné n. Orlicí (2008, ČR), Martin (2010, SR), Svratka (2012, ČR), Košice (2014, SR), Rožňov pod Radhoštěm (2016, ČR) a Horný Smokovec (2018, SR).

Posledný kongres organizovala Detská ORL klinika LF UK a NÚDCH z Bratislavy, prezidentkou kongresu bola I. Matejová, odbornou garantkou podujatia bola prednostka DORLK kliniky I. Šebová. Vedecký výbor podujatia pozostával z nasledujúcich členov: P. Doležal, Z. Fík, I. Matejová, I. Šebová, M. Tedla. Hlavnými témami kongresu boli: Stridor u dieťaťa – diagnostika a liečba, Súčasné možnosti liečby ochorení nosa a prínosových dutín, Kazuistiky komplikácii v ORL oblasti a Váriá. Odborný program bol pestro zostavený, zahŕňal aj 9 inštruktážnych kurzov: Špecifiká detského pacienta v otorinolaryngológii (I. Matejová), Diagnostika a kompenzácia poruchy sluchu u dieťaťa (L. Langová), Špecifiká tracheotómie u dieťaťa a dospelého pacienta (M. Černý), Zobrazovacie metódy spánkovej kosti (L. Varga), Rinosínusitída a jej komplikácie, FESS (P. Doležal), Využitie zobrazovacích metód pri ochoreniach krku a postup pri chirurgii hlbokých krčných infekcií (J. Syrovátka), Tubomanometria a dilatácia sluchovej trubice u detského pacienta (I. Šebová), Dôležitosť správnej diagnostiky a liečby u pacienta s dysfágiou (M. Tedla) a Vestibulárny schwannóm (Z. Fík). Všetky kurzy sa stretli s veľkým záujmom účastníkov.

Pozvaní boli dvaja zahraniční prednášatelia. Zaujímavú prednášku, pre nás z exotického prostredia, mala pani primárka Yolanda Castillo Lopez, vedúca ORL pracoviska v „IMSS Hospital General Region No. 46, Instituto Mexicano Del Seguro Social“, ktorá na podujatie precestovala viac ako 10 000 km z Guadalajary (Mexiko).

V prvej časti odprezentovala kazuistiky pacientov s raritnými komplikáciami liečenými na ORL klinike v centrálnej nemocnici štátu Jalisco -“Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del UMAE Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS”. Obsahom prednášky boli prípady nasledovných pacientov: manažment pacienta s fulminantnou invazívnou mykotickou sínusitídou, ktorý zomrel na jej komplikácie, manažment pacienta s hlbokým krčným abscesom komplikovaný mediastinitídou, pacientka so spontánnou likvoreou s nutnosťou chirurgického zastavenia, pacient s tracheo-arteriálnou (arteria innominata) fistulou po perkutánnej tracheotómii vykonanej na pracovisku intenzívnej medicíny. Pacient bol prvýkrát odoslaný na ORL pracovisko za účelom výmeny tracheostomickej kanyly po dvoch mesiacoch od výkonu s doteraz nevymenenou nafúknutou balónkovou tracheostomickou kanylou. Lekár kvôli problémom pri pokusoch o výmenu tracheostomickej kanyly, vzhľadom na anamnézu indikoval vykonanie angio-CT vyšetrenia, vďaka čomu pacient prežil. Raritnú vrodenú vývojovú chybu u dieťaťa - rázštep hrtana typ 4 vo svojej prednáške následne objasnila jej kolegyňa doktorka C. Alvarez Lopez.

V druhej časti sa pani primárka Y. Castillo Lopez detailne venovala organizácii vzdelávania rezidentov otorinolaryngológie v Mexiku, ktorá sa výrazne líši od nami zaužívaného systému. Každý rok sa pre absolventov 120 lekárskych fakúlt organizujú národné prijímacie skúšky o zaradenie do špecializačnej prípravy z niektorého odboru. ORL špecializačnú prípravu ponúka 9 nemocníc s 35 miestami. Rezident ORL v Mexiku študuje za účelom získania atestácie 4 roky (72 hod. týždenne), počas ktorých musí splniť a zvládnuť adekvátne štandardy a naučiť sa operatívu zaradenú v náplni na každý rok. Pracovné hodiny sú od 06:30/7:00 do 20:00, nočné služby rezidenti slúžia v režime ABCD (1. a 2. ročník) a ABCDE (3. a 4. ročník), čo v praxi znamená, že rezident má službu každý piaty deň a po službe zvyčajne ostáva v nemocnici. Teoretická výučba lektormi univerzity je zaradená do každého pracovného dňa. Študent 1. ročníka rezidentúry má samostatne zvládnuť tracheotómiu, tonzilektómiu, myringotómiu, drenáž hlbokého krčného abscesu,  2. ročníka: septoplastiku, tympanoplastiku, polypektómiu, mikrolaryngoskopiu a iné chirurcké prístupy, 3. ročníka: FESS, canal wall-up mastoidektómiu, rinoplastiku, nádory krku a slinných žliaz a chirurgický manažment pacienta s nádorom hrtana, 4. ročníka: chirurgiu bázy lebky, canal wall-down mastoidektómiu, chirurgiu nádorov krku, estetickú chirurgiu tváre.

Priemerné počty výkonov, ktoré rezident zvláda za 4 roky sú: ako operatér 960x, ako asistent 472x a ako pozorovateľ 80x. Mimoriadne aktivity zahŕňajú účasť na workshopoch disekcie spánkovej kosti, endoskopickej chirurgie ucha, disekcie prinosových dutín, aplikácie botoxu pri tvárovej chirurgii a workshop spánkovej medicíny. Mesačné cirkulácie absolvujú rezidenti na pracoviskách: foniatrie, maxilofaciálnej chirurgie, detskej otorinolaryngológie, kliniky spánkovej medicíny, onkológie, estetickej chirurgie a kliniky zobrazovacích metód. Práca v tíme lekár - rezident je “win-win” situácia pre učiteľa a študenta.

Ďalším pozvaným prednášateľom bol pán primár M. Jurovčík z Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, ktorý sa venoval problematike tumorov krku v detskom veku, ich diagnostike a liečbe.

Spoločná fotografia po jednej z prednášok.
Obr. 1. Spoločná fotografia po jednej z prednášok.

Počas kongresu mala medzi prítomnými slovenskými mladými lekármi špeciálne vyhradený čas aj diskusia na tému „Sekcia mladých otorinolaryngológov pod hlavičkou SSO – áno či nie?”. Na tejto diskusii sa stretlo viac ako 30 lekárov zaradených v špecializačnej príprave v programe otorinolaryngológia na Slovensku a po zvážení všetkých pre a proti vyjadrili ochotu sa aktívne zapájať do ORL diania na Slovensku cestou uvedenej sekcie. Zozbieraných bolo viac ako 30 podpisov, ktoré boli následne doručené predsedovi SSO.

Celkovo bolo prihlásených 61 prác (50 prednášok, ktoré mali možnosť ustnej prezentácie 5 alebo 7 minút a 11 e-posterov, ktoré mali po 2,5 min. na ústnu prezentáciu) z rôznych pracovísk Slovenskej a Českej republiky. Na záver boli v každej sekcii odbornou porotou vybrané a ocenené najlepšie práce, ktorých bolo spolu 15, autori získali knižné publikácie. Vďaka spolupráci s firmami bola pre všetkých účastníkov pripravená tombola s vecnými cenami, vrátane náučného zájazdu do miesta výroby kochleárnych implantátov firmy MED-el v rakúskom Innsbrucku.

Organizačný výbor v zložení (zľava): I. Matejová, D. Sitárová, D. Paours, N. Niklová, J. Breza, L. Langová, M. Homolová, M. Čerha
a prednostka DORI.K kliniky I. Šebová.
Obr. 2. Organizačný výbor v zložení (zľava): I. Matejová, D. Sitárová, D. Paours, N. Niklová, J. Breza, L. Langová, M. Homolová, M. Čerha a prednostka DORI.K kliniky I. Šebová.

Spoločenský program bol taktiež pestrý. Pozvaní hudobníci folkloristi Patrik a Alexanda nám živou hudbou spríjemňovali večer, viacerí ich poznali z televíznej súťaže Zem spieva, kde sa úspešne prebojovali až do semifinále. Po skončení kongresu mali účastníci možnosť zúčastniť sa ponúkaných turistických výletov v nádherných scenériach Vysokých Tatier.

Organizačná štafeta bola na záver odovzdaná českým mladým kolegom. V dňoch 12.-14. 3. 2020 sa môžeme tešiť na najbližší XVIII. česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngológov na Červenohorskom sedle v Jeseníkoch. 

MUDr. Ivana Matejová

(e-mail: ivana.matejova@dfnsp.sk)


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×